Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-07-20

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
De opdracht bestaat uit strategisch en civieltechnisch adviseren van de ambtelijk opdrachtgever inzake de gebiedsontwikkeling Braassemerland. Je adviseert zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organen van de gemeente. Daarin breng je de belangen van de gemeente in beeld en sta je voor deze belangen. Je bent in staat de verschillende visies en belangen samen te brengen in een gedragen advies en zorgt ervoor dat het college weloverwogen keuzes kan maken inzake deze gebiedsontwikkeling. Je bent aanspreekpunt voor zowel de ambtelijke organisatie als de werkorganisatie Braassemerland.

Vereisten / knock-outcriteria
1.Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op WO bachelor niveau op het gebied van sociale geografie, planologie of stedenbouw;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met strategisch adviseren van zowel ambtelijk als bestuurlijk opdrachtgever;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider gebiedsontwikkeling bij een overheidsinstelling (40 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het opstellen van participatie strategieën tbv van stakeholders en bewoners (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met aansturen van multidisciplinaire teams binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Beschikbaar per 1 augustus 2023 voor tenminste de initiële duur van de opdracht (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent resultaatgericht;
Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 juli 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  maandag 24 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 4 tot 8 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.