Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Als Adviseur Crisisbeheersing ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast ben je als Accounthouder VRU vanuit de gemeente De Bilt het aanspreekpunt voor de accounthouder van de Veiligheidsregio Utrecht. Je adviseert de burgemeester over diverse veiligheidsvraagstukken.
Werkzaamheden zijn onder andere:

 • Je draagt zorg voor de paraatheid van de gemeentelijke Crisisorganisatie;
 • Maken en bewaken van afspraken, jaarplannen etc. met en over de VRU;
 • Adviseren over de VRU in het kader van de gemeenschappelijke regeling en deze adviezen vertalen in college- en raadsvoorstellen;
 • Adviseren burgemeester, directie en medewerkers over projecten/vraagstukken waarbij de VRU betrokken is;
 • Voorbereiden van de vergaderingen van o.a. het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en Bestuurlijke adviescommissie van de VRU;
 • Adviseren over de ontwikkelingen rondom de ‘brandweerkazernes’
 • Bijspringen bij openbare orde en veiligheidsvraagstukken;

Wat breng je mee?

 • ervaring in het veiligheidsdomein (minimaal 5 jaar), je bent zeker geen starter;
 • ruime, relevante (beleidsmatige) werkervaring;
 • kennis en ervaring op het gebied van sociale veiligheid;
 • in het bezit van een rijbewijs;

Daarnaast ben je resultaatgericht door eigen en andermans werkzaamheden te vertalen naar concrete doelen, meetpunten en mijlpalen vast te stellen en werkprocessen te concretiseren. Je bent in staat tot samenwerken met een diversiteit aan professionals, zowel in- als extern. Je weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen.
Jouw klantgerichtheid kenmerkt zich door het je in te leven in de problematiek van anderen en analyseert die en bent in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen. Je bent daarbij creatief – met verschillende mogelijkheden komen voor het oplossen van problemen is jou niet vreemd. Ook weet je met nieuwe processen of methodes tot een optimaal resultaat te komen.
Uiteraard zit het in jouw genen om tijdig (bestuurlijke) knelpunten te kunnen signaleren en oplossingen te bedenken voor financiële, maatschappelijke en bestuurlijke risico’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met advisering op het gebied van crisisbeheersing;
3. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen gemeenten;
4. Uiterlijk beschikbaar per 14 maart voor 27 uur per week, daarna voor 9 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid van een gemeentelijke instelling (40 punten);
6. Minimaal 4 aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van crisisbeheersing (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de rol van accounthouder Veiligheidsregio (20 punten);
8. Is Officier van Dienst Bevolkingszorg (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–          Stressbestendig, organiseren, samenwerken, kritisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

9 tot 27 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 5 september 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.