Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Het team bestaat uit een strategisch adviseur, twee HRM-adviseurs, een recruiter en een adviseur PSA. De adviseurs HRM werken vanuit een generieke adviseursrol, maar met ieder een specifieke deskundigheid en aandachtsgebied.  

Opdracht
Als adviseur HRM ben jij samen met jouw twee collega adviseurs HRM de sparringpartner en adviseur van de teammanagers en gemeentesecretaris. Daarnaast ben jij binnen de opdracht mede verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van de formatie en personeelsbegroting ten behoeve van de sturing en businessplancyclus. Je adviseert over HR vraagstukken aan drie teammanagers.

Jij bent een adviseur die verbinding weet te leggen tussen verschillende disciplines in de organisatie, het College van B&W en het MT op strategische en tactische HR thema’s. Met veel sensitiviteit voor de organisatie ben je in staat om belangen van de organisatie en medewerkers in elkaar te verweven in beleid en advies. Je beschikt bovendien over een goed analytisch en strategisch denkvermogen waarmee je in de Plan & Control Cyclus het managementteam proactief kunt adviseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van HRM;
2. Uiterlijk beschikbaar per maandag 20 maart 2023 voor 24 uur per week;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als HRM adviseur binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als interim HR adviseur binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de planning & control cyclus op het vlak van personeel en loonkosten (Duidelijk benoemd in het CV) (20 punten).
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Youforce software (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het actualiseren en analyseren van de formatie en personeelsbegroting (20 punten);
8. BYOD (bring your own device) voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel (5 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht: je verdiept je in de behoeften en uitdagingen van de afdelingen die je adviseert en sluit daar bij aan in je advisering, dit doe je proactief;
 • Effectief communiceren: je bent duidelijk in je communicatie – in gesprekken, analyses en adviezen;
 • Samenwerkingsgericht: je bent in staat om in verbinding te komen met mensen en deze in beweging te krijgen, je legt verbindingen tussen mensen en verbeteringen;
 • Organisatiesensitiviteit: je bent in staat om verschillende belangen en risico’s goed in te schatten en af te wegen en hebt gevoel voor wat de organisatie nodig heeft;
 • Eigenaarschap: je neemt verantwoordelijkheid voor resultaat en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.
 • Analytisch vermogen: je ziet mogelijkheden tot verbetering van prestaties en processen en doet actief feitelijk onderbouwde verbetervoorstellen;
 • Betrouwbaar: je komt afspraken na, werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze schaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Di – Wo – Do – Vr (eventueel vrijdag 1 dagdeel en één van andere dagen een dagdeel)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.