Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-07

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Je gaat werken binnen de stafafdeling Bestuur & Control. Binnen de stafafdeling werk je in het stafonderdeel Bestuurlijke en Juridische zaken samen met de professionals van de stafonderdelen Planning & control en Communicatie. Tezamen ondersteunen deze stafonderdelen het bestuur, de directie en de organisatie bij het continu verder verbeteren van de kwaliteit van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht.

Opdracht

 • Je biedt juridisch advies, verricht juridische werkzaamheden en ondersteunt juridische processen door te structureren en het bieden van procesbewaking;
 • De juridische werkzaamheden richten zich op algemeen-juridische en organisatorische vraagstukken binnen de VRU organisatie;
 • Je denkt constructief en creatief mee over oplossing op organisatie vraagstukken;
 • Je behandelt diverse soorten geschillen en ondersteunt bij en behandelt in voorkomende gevallen WOO-verzoeken en klachten;
 • Je zorgt mede voor de juridische control en het bewaken van de naleving van relevante wet- en regelgeving in de organisatie;
 • Je helpt medewerkers in de organisatie keuzes te maken op basis van een juiste juridische afweging ;
 • Je adviseert en ondersteunt bij (de herijking van) contracten en convenanten, onder andere met betrekking tot afspraken kazernes en gemeenten.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde juridische opleiding op WO bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis van openbaarheid van staats- en bestuursrecht (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring in een algemeen juridische functie bij een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een juridische functie bij een decentrale overheid (60 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Gemeenschappelijke Regelingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor minimaal 18 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt ervaring als juridisch adviseur bij decentrale overheden, kennis van werken voor een gemeenschappelijke regeling is een pre;
 • Je hebt ervaring met en affiniteit met het bestuurlijke en politieke speelveld, je hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift). Je bent bedreven in het opstellen van duidelijke brieven (reacties op bezwaarschriften, Woo-verzoeken, klachten etc.) en juridische documenten;
 • Je weet overzicht te behouden, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en kernachtig te formuleren;
 • Je neemt initiatief en pakt indien nodig zelfstandig vraagstukken op;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je hebt een hands on mentaliteit en ondersteunt collega’s binnen de organisatie door het bieden van gedegen adviezen;
 • Je bent stressbestendig en gewend om te gaan met ad hoc vraagstukken en de piekbelasting die deze met zich meebrengen;
 • Je bent oplossings- en klantgericht. Je maakt moeilijke dingen niet nog moeilijker, maar je bent in staat om praktische oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De fysieke gesprekken bij de VRU zijn gepland op dinsdag 13 juni 2023 tussen 10.00 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18--24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.