Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-25

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgavengestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

Opdracht

 • Adviseren over het vergroten van de slagkracht van onze organisatie en het versterken van de samenhang in het ruimtelijk domein;
 • Het ondersteunen en versterken van het projectmatig werken in het ruimtelijk domein;
 • Adviseren over het verbeteren van onze communicatie in het ruimtelijk domein;
 • Advies t.a.v. het efficient inzetten van mensen en middelen. Inclusief de aanvullende middelen vanuit vitale organisatie;
 • Advisering bij werving en selectie in het ruimtelijk domein;
 • Adviseren en spiegelen van strategisch manager en directie in de breedste zin van het woord.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van €105,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Strategisch Adviseur;
4. Beschikbaar per 1 mei 2023 voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in verandermanagement (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met berstuurlijke advisering (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Teamplayer
 2. Helikopter view
 3. Strategisch
 4. Coaching

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 oktober 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.