Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

Opdracht
Jij past je rol waar nodig aan van faciliterend naar initiërend en begeleid initiatieven naar ruimtelijke planvorming. Geen dag is hetzelfde. Het ene moment zit je met bestuurders aan tafel, het volgende moment heb je een gesprek met een inwoner of ondernemer. Je maakt deel uit van een team enthousiaste collega’s die open staan voor jouw ideeën, zowel inhoudelijk als over werkwijzen en procedures.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit het opstellen en begeleiden van projecten, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, zowel voor/bij diverse instanties als bijvoorbeeld gemeenten en provincies maar ook voor bedrijven en particulieren. Ook ondersteuning of complete verzorging van bezwaar- en beroepsprocedures behoort tot de mogelijkheden.

Jouw profiel
Je begrijpt als ervaren adviseur hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan;
Ruime kennis van en interesse in de Omgevingswet;
Als senior ben je goed in het schrijven van beleidsnota’s, voorstellen en bestemmingsplannen;
Verder geef je advies over maatschappelijke ontwikkelingen in ruimtelijk perspectief en ben je (mede)verantwoordelijk voor het optimaliseren van planologische processen;
Je fungeert als steunpilaar en stuwende kracht binnen het team;
Je schat de haalbaarheid van plannen goed in en koppelt daar de juist aanpak aan.

Competenties
– Je hebt oog voor de belangen van anderen maar durft ook een afwijkend standpunt in te nemen als dat nodig is; Je hebt overtuigingskracht en draagvlak creëren is iets wat je graag doet;
Beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden en competenties om te kunnen gaan met belangentegenstellingen en dilemma’s in een politiek-bestuurlijke omgeving; (10 punten)
– Teamspeler die stevig in zijn schoenen staat en ook anderen in hun kracht zet; (5 punten)
– Verbinder tussen wens en werkelijkheid, tussen burger en beleid, tussen regels en praktijk(5 punten);
– Je bent toegankelijk, makkelijk in de omgang, sociaal en communicatief sterk;
– Verder beschik je over de nodige dosis humor en creativiteit;
– Als je daarnaast ook nog initiatiefrijk bent en inlevingsvermogen hebt ben je geknipt voor deze opdracht!

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
3. Ervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
4. Ervaring met vitaliserings- en transformatieprocessen en de bijbehorende ruimtelijke procedures, bij voorkeur ervaring met het project Vitale Vakantie Parken;
5. Beschikbaar vanaf 1 mei 2023;
6. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving (30 punten);
8. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s (20 punten);
9. Aantoonbare kennis en/of ervaring met ruimtelijke plannen en procedures (10 punten);
10. Je hebt als senior tenminste 5 jaar ervaring met de meest complexe ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen (30 punten);
11. Een afgeronde hbo-opleiding richting planologie/ruimtelijke ordening (10 punten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Doordeweeks op dinsdag en vrijdagochtend, andere uren in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 mei, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.