Zuid-Holland
Geplaatst 5 maanden geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht
Burgerzaken is een veelzijdig en dynamisch vakgebied. Als allround medewerker burgerzaken ben je op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen binnen Burgerzaken zoals de toenemende digitalisering en daarmee de verandering van werkzaamheden. Je brengt je ervaring mee en voelt je (mede) verantwoordelijk voor het beheer van de Basisregistratie personen (BRP). Daarnaast ga je aan de slag met procedures in het kader van de burgerlijke stand en de BRP, zoals het corrigeren en actualiseren van persoonslijsten, adresonderzoeken en naturalisaties. Bekend zijn met of ervaring met de voorbereidingen bij het organiseren van de verkiezingen is een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar werkervaring als medewerker burgerzaken binnen een gemeentelijke organisatie;
2. Minimaal een afgeronde opleiding BOBZ, BABZ of vergelijkbaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar werkervaring bij burgerzaken binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Naturalisaties, adresonderzoeken en beheer BRP (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met applicaties Key2Burgerzaken, Portaal Burgerzaken en het zaaksysteem Djuma (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het proces rondom het organiseren van verkiezingen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
  • Je hebt een flexibele houding;
  • Neemt graag initiatief;
  • Je bent omgevingsbewust en accuraat.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 maart 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.