Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Team
Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het team Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager. Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook deels de ICT voor de gemeente Midden Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden.

Opdracht
Het team Applicatiemanagement beheert een groot aantal applicaties binnen de organisatie. Je bent in jouw combirol enerzijds in de rol van functioneel beheerder mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicatie SquitXO en de inrichting van de voor de Omgevingswet noodzakelijke nieuwe VTH-applicatie RX.Mission. Anderszijds ben je in de rol van Coördinator ICT-Omgevingswet verantwoordelijk voor het vanuit ICT coördineren van de implementatie van RX.Mission en de STTR Builder. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van SquitXO en RX.Mission. Je lost problemen van gebruikers op, bewaakt de voortgang en veiligheid van applicaties, test en voert nieuwe releases van applicaties uit, past het gebruik aan op de gebruikersbehoeften en je documenteert wijzigingen in applicaties zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn. Tevens leid je een nieuw aangenomen beheerder op en participeer je in diverse projecten, waaronder het project Omgevingswet.

Onderdeel van dit project is de functionele implementatie van Rx.Mission. In dit project vervul jij een combirol. Als functioneel beheerder focus je op de inrichting van de benodigde werkprocessen, documenten en sjablonen. Als coördinator ICT begeleid je vanuit ICT de implementatie van Rx.Mission. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de technische acceptatie- en functionele oplevering aan de Business projectleider en de overdracht van de project resultaten aan het team techniek en services.  Je stelt via onze projectmanagement omgeving voortgangsrapportages en kostenoverzichten op en rapporteert volgens de afgesproken governance. Je onderhoudt contacten met opdrachtgever en stakeholders. Je zorgt ervoor dat je projecten binnen de kaders blijven. Jij werkt hierbij nauw samen met de Business Projectleider die ervoor zorgt dat tijd, mensen, middelen en instrumenten op het juiste moment beschikbaar zijn. Als vakbekwaam coördinator, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10 ) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3.  Werkervaring met systemen SquitXO én RX.Mission;
4. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Omgevingswet

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring of afgeronde cursus in de afgelopen 4 jaar met systemen SquitXO en RX.Mission (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van de Omgevingswet; (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT of Ruimtelijke Ontwikkeling; (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen een gemeentelijke 100.000+ organisatie  (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring het opleiden van functioneel beheerders (15 punten)

Competenties
– Je bent goed op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot applicaties en de Omgevingswet;
– Je bent enthousiast, flexibel en gestructureerd;
– Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom;
– Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit;
– Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn;
– Behalve dat je weet hoe je projecten moet managen en tot het gewenste (en geplande) einde brengen, weet je ook hoe je teams aanstuurt en mensen motiveert tot het leveren van hun beste prestaties..
– Je werkt goed in een team, maar je bent ook in staat om zaken zelfstandig aan te pakken. Dat doe je op een resultaatgerichte manier;
– Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken, waar nog veel ruimte is voor verbeteringen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.