Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-07

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Team
Het taakveld I&A bestaat uit Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Applicatiemanagement (AM). I&A werkt vanuit deze invalshoeken aan het opzetten, adviseren en uitvoeren van digitale informatievoorziening, automatisering en applicatiemanagement.

Een van de onderdelen binnen I&A is de Servicedesk. Daar kunnen collega’s terecht met vragen en problemen over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook de ICT-infrastructuur. Applicatiemanagement beheert een groot aantal applicaties binnen de organisatie en werkt aan het opzetten van een modern applicatiemanagementbeleid. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de project portfoliomanager. I&A werkt vanuit het gemeentekantoor in Naaldwijk waarin het Eigentijds Werken, een flexibele en effectieve manier is om onze opdrachten tot een succes te maken.

Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook de ICT voor de gemeente Midden Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden.

Opdracht
Als onderdeel van het programma Eigentijdse ICT ben je de Azure Engineer die ons begeleid met BIO compliant maken en inrichten van Azure. Je maakt de inrichting van de landing zones en de applicaties die hierop gaan draaien.

Jij bent het 1e aanspreekpunt op het gebied van Azure migraties en vindt het een uitdaging om samen met de collega’s de kwaliteit van de ICT dienstverlening in zo’n dynamische omgeving hoog te houden.

Je hebt:
– Aantoonbare affiniteit met Azure. Je hebt actuele kennis van technologische ontwikkelingen en je bent bekend met landelijke standaarden en regelgeving;
– Bewezen ervaring met BIO compliant maken van Azure omgevingen;
– Ervaring bij landelijke overheid voor het BIO compliant maken van Azure;
– Ervaring met Azure inrichting op basis van het Microsoft Cloud Adoption Framework;
– Ervaring met Azure migraties;
– Ervaring met M365 uitrol en inrichting;
– Bij voorkeur over werkervaring bij een overheidsinstelling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €125,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2 . Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Je bent, waar nodig, ook buiten de reguliere kantoortijden bereikbaar en bereid om te werken indien dit nodig is (duidelijk benoemd in het CV);

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT of Grafimediatechnologie (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met inrichten Azure de afgelopen 5 jaar (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Security Control Frameworks ten behoeve van security in Azure op basis van Azure policies (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Azure Landing Zone implementaties conform het CAF (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met grootschalige implementaties van Microsoft AVD (Duidelijk benoemd in het CV) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met  Github actions en Azure DevOps (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met Terraform en Azure CLI (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met DevOps, IaC en CI/CD implementaties(10 punten);
12. Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert (AZ-400) (5 punten);
13. Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert (AZ-305) (5 punten);
14. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met opleiden en trainen van medewerkers voor Azure architectuur (Duidelijk benoemd in het CV) (10 punten).

Competenties
– Teamspeler;
– Je bent een fijne collega om mee samen te werken;
– Klantgericht en servicegericht;
– Oplossingsgericht;
– Begripvol;
– Stressbestendig. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.