Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-18

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.  
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Opdracht 
In gemeente Voorschoten worden ca. 100 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, waarvan er ongeveer 65 in de opvang van het gemeentehuis verblijven. Wij zoeken iemand die in de opvang wil bijdragen in de rol van begeleider vrijetijdsbesteding.

We zijn op zoek naar een begeleider vrijetijdsbesteding die flexibel inzetbaar is. Je werkt bij voorkeur 16 uur per week.

Als begeleider vrijetijdsbesteding ben je samen met de locatiebeheerder verantwoordelijk voor de dagbesteding binnen de opvanglocatie. Daarnaast richt jij je tot de volgende taken:

  • activiteitenplan meehelpen ontwikkelen;
  • activiteiten voorbereiden;
  • werven van deelnemers voor de activiteiten;
  • regelen van alles om de activiteiten heen;
  • toezien juiste gebruik materialen en hulpmiddelen;
  • het actief betrekken en begeleiden van de deelnemers;
  • toezien op orde en veiligheid.

Je krijgt energie van pionieren en het verder ontwikkelen van de functie. Het is belangrijk om te weten dat dit nog geen staande organisatie is. Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en moeten nog verder uitgewerkt worden. Je moet het leuk vinden om in zo’n soort organisatie te werken en kunnen meebewegen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor 16 uur per week;
2. Voldoende beheersing van de Engelse taal om in die taal te communiceren (bij het aanvinken van dit criterium wordt er vanuit gegaan dat dit zo is).
3. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (Weging, totaal 100 punten)
4. Een aantoonbaar EHBO of BHV certificaat (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als begeleider vrijetijdsbesteding (45 punten);
6. Het spreken van de Oekraïense taal (10 punten);

Competenties 
– kennis van sport, spel en materialen vereist;
– kennis van Oekraïense cultuur en achtergrond;
– sociale vaardigheden voor het contact leggen met de doelgroep;
– motiveren, stimuleren en corrigeren van de deelnemers bij de activiteiten;
– mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het informeren, instrueren en het onderhouden van de contacten met de betrokkenen;
– creativiteit en improvisatievermogen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het in goede banen leiden van de activiteiten.

Beoordeling  

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1.

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op woensdag 21 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20  juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 juni 2023, 12:00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vijdag 16 juni gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 19 juni 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.