Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 4 teams: Samenleving, Economie, Ruimte & Mobiliteit, Veiligheid & Duurzaamheid en Strategische Opgaven & Ontwikkeling

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld  en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw,  infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
De gemeente Westland gaat haar beleid voor de markt- en standplaatskramen actualiseren. Hiervoor zoeken wij binnen team economie een tijdelijk extra teamlid, die dit project voor ons kan trekken.

De gemeente kent 4 weekmarkten; in Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Monster en Wateringen. Daarnaast bestaan er door de hele gemeente heen losse standplaatsen waar verschillende kramen kunnen incidenteel en structureel dag plaatsen innemen.

Je gaat aan integraal aan de slag met de marktverordening, bijbehorend instellingsbesluit en het standplaatsenbeleid van de gemeente. Binnen deze beleidstukken zal je onder andere regels met betrekking tot locaties, op- en afbouwtijden, vergunningen en omgevingsafspraken tegen het licht houden. Ook ga je op zoek naar praktische oplossingen voor overlappende tijd- en ruimteclaims op de marktpleinen, waar deze met horeca en winkels in aanraking komen. Je stemt hiervoor met name af met de marktcommissies en de lokale ondernemersverenigingen. Ten slotte werk je een advies uit waarin je kosten tegen baten afzet bij de vraag of het marktmeesterschap en de vergunning uitgave ook structureel uitbesteed kunnen worden. Je bent de trekker van de integrale herziening, maar staat er niet alleen voor. Intern werk je samen met collega’s veiligheid, APV en het team economie waar je zelf ook deel van uitmaakt. De startnotie voor de integrale aanpak van de beleidsstukken ligt al klaar, je kan dus snel beginnen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met beleidsontwikkeling; duidelijk weergegeven in het cv (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven collegevoorstellen en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de beleidsdomeinen: economie en veiligheid en werkervaring met vergunningen en verordeningen; duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
8. Je bent flexibel beschikbaar en inzetbaar (dagen kunnen verschillen) én kan ook fysiek aanwezig zijn (10 punten).

Competenties
Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven. Je bent positief, flexibel en voelt aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je bent communicatief vaardig en toegankelijk; een stevige persoonlijkheid die op een doortastende manier en met gevoel voor de relaties het cluster Beleid komt versterken. Daarnaast:

-Samenwerken: overtuigingskracht en bent in staat draagvlak te creëren met aandacht voor tijdig afstemming;
-Proactief: kansen en risico’s signaleren en ernaar handelen;
-Politiek-bestuurlijk sensitief: gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en dat kunnen vertalen naar kwalitatief goede voorstellen;
-Resultaatgericht: het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten;
-Communicatief: toegankelijke schrijfstijl, kort en bondig formuleren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.