Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-02

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De gemeente Wijdemeren zoekt een beleidsadviseur sociaal domein met het accent werk en inkomen. Daarnaast ben je op basis van je kennis en ervaring inzetbaar op verschillende onderdelen binnen dit domein. De Gemeente Wijdemeren ontwikkelt een nieuw integraal beleidskader sociaal domein waar jouw bijdrage ook verwacht wordt.
Je werkzaamheden  omvatten het adviseren van het college over het te voeren beleid en draagt zorg voor de afstemming van taken van betrokkenen bij het beleidsproces.
Je adviseert over verbetering en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels. Hiervoor ben je in staat data te verzamelen en beheren over de beleidsuitvoering.
Je evalueert de beleidsuitvoering en signaleert het als aanpassingen nodig zijn in methoden, procedures of regels op het gebied van werk en inkomen.
Je bent in staat het proces te toetsen aan de hand van bestaand beleid en wet- en regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering en -ontwikkeling binnen het Sociaal Domein bij een gemeente;
2. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk
werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering en -ontwikkeling binnen het Sociaal Domein bij een gemeente (50 punten);
4. Aantoonbare kennis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringwet én Wet Langdurige Zorg (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau (25 punten).  

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Verbindend vermogen;
  • Analytisch sterk;
  • Goede schriftelijke vaardigheden;
  • Helicopterview;
  • Teamspeler zowel in- als extern;
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
  • Je onderkent en speelt in op signalen binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.