Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-14

Opdracht
De samenleving verandert snel. Dit maakt dat wij als gemeente Edam-Volendam steeds in beweging zijn. Het team Ontwikkeling & Projecten (O&P) van de afdeling Samenleving staat voor, naast en achter de inwoners van de gemeente. Wij houden ons bezig met onderwerpen die onze inwoners direct raken, zoals inburgering, schuldhulpverlening en Werk & Inkomen (W&I). Wij hebben ons ten doel gesteld om zaken zodanig te organiseren dat we samen met onze inwoners toewerken naar het meest passende en duurzame resultaat.

Het team O&P is een dynamische afdeling met een variëteit aan vakgebieden. Daarnaast is er sprake van een gezellige en collegiale sfeer. De zoektocht naar een samenhangende aanpak, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en vraagstukken die de inwoners raken, is volop gaande. In deze professionalisering slag kunnen we iemand met ervaring goed gebruiken. En daarom zoeken we jou!

Wij zijn op zoek naar:
– Iemand met vakinhoudelijke kennis op de beleidsterreinen Werk & Inkomen, schuldhulpverlening en/of inburgering;
– Een collega die het leuk vindt om deze kennis en integraliteit te combineren en te delen met anderen;
– Iemand die mee wilt bouwen aan onze afdeling/het team en gedreven aan het werk gaat;
– Iemand die proactief op zoek gaat naar partners, inwoners en activiteiten die aansluiten bij of betrekking hebben op jouw (beleids)terrein(en);
– Iemand die zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden, breed durft te kijken en op zoek gaat naar creatieve oplossingen;
– Een echte verbinder tussen beleid, uitvoering en inwoner.

Wat ga je doen?
Je werkt binnen O&P het meest samen in het subteam van W&I. De nieuwe wetten op het gebied van inburgering en schuldhulpverlening zijn geïmplementeerd. Aan jou om de puntjes op de i te zetten, in te spelen op (wets-)ontwikkelingen, te evalueren en succesvolle pilots/lessen te bestendigen. Daarnaast is er op het terrein van Werk & Inkomen genoeg te doen. Rijksbeleid en wetgeving verandert continu en dit vraagt dat wij hier onze werkprocessen op aanpassen. In samenwerking met jouw collega’s pak jij verschillende vraagstukken op. Daarnaast werk je op termijn een nieuwe vaste collega in

We willen jou graag leren kennen, weten waar je goed in bent en in welke dynamiek jij het beste tot je recht komt. Je focus ligt op wat nodig is in de gemeente Edam-Volendam. Dit bespreek je samen met de collega’s binnen en buiten. Je gaat op zoek naar wat werkt. En blijft kijken naar wat beter kan binnen het brede sociaal domein.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur;

 Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur werk en inkomen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring / kennis van inburgering of schuldhulpverlening of werk en inkomen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/ de door je aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties
– Je beschikt over zeer goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden om de gemeentebestuur mee te nemen en/of te informeren over ontwikkelingen en financiële consequenties;
 – Je bent praktisch ingesteld, je kunt nieuw beleid vertalen naar de praktijk en functioneert goed in teamverband;
– Je kunt makkelijk schakelen en verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen;
– Je hebt gevoel voor bestuurlijke en collegiale verhoudingen;
– Je bent analytisch, omgevingsbewust, flexibel, oplossings- en resultaatgericht, stressbestendig en creatief;
– Je hebt geen moeite om prioriteiten te stellen en werkt gestructureerd;
– Een leergierige beleidsmedewerker met lef en enthousiasme.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr en in goed overleg naar behoefte.

Planning
De gesprekken vinden plaats in de week van 19 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk daarover bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. 

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 12 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 13 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 15 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.