Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-26

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
een beleidsmedewerker APV, tevens handhavingsregisseur voor een functie met afwisselende taken en veel vrijheid.

 • Je schrijft beleid op het gebied van de APV, bijzondere wetten en Bibob;
 • Je geeft advies aan het gemeentebestuur en overlegt met de burgemeester;
 • Je coördineert de inzet van de BOA’s en voert overleg met politie, omgevingsdienst, jeugdnetwerkoverleg en verkeerscommissie;
 • Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerker Openbare Orde en

Veiligheid aan de dorpse leefbaarheid in de openbare ruimte;

 • Je coördineert en behandelt zelf de grotere aanvragen om ontheffingen/vergunningen;
 • Je schrijft handhavingsbrieven en adviseert in bezwaar- en beroepszaken op dat gebied;
 • Je bent voorzitter van het integraal gemeentelijk handhavingsoverleg, voorzitter van het veiligheidsoverleg tijdens evenementen en voorzitter van het jeugdnetwerkoverleg.

Naast handhavingsregie (= aansturing boa’s, juridische aanschrijvingen, voorzitter van diverse overleggen, contact met klagers en overtreders) is de komende periode opstellen handhavingsbeleid en – uitvoeringsplan een beleidstaak, waarvoor we een extern bureau zoeken dat moeten worden begeleid door de betreffende medewerker. Ook invoering van de bestuurlijke boete is een beleidsklus die daarna moet worden opgepakt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van APV en bijzondere wetten;
2.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsregisseur;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van APV en bijzondere wetten (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van  handhavers (boa) (30 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met aanschrijvingen (20 punten);
6. Kandidaat is bereid om minimaal 4 dagen (in ieder geval maandag) per week op locatie in Landsmeer te werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief;
 • Analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 feb tussen 11 en 14 u of donderdag 2 februari tussen 13 en 17 u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 25 januari 2023, gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.