Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-21

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Het team Beleid Sociaal Domein
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein maak je deel uit van het team Beleid, een enthousiast en betrokken team van ruim 24 (senior) beleidsmedewerkers die nauw samenwerken met de uitvoering en kwaliteit, maar ook met de collega’s uit andere domeinen (waaronder Onderwijs, Sport, Veiligheid en Wonen). Het team bestaat uit vier clusters (Zelfstandig Leven, Veilig Opgroeien, Wonen met Zorg en Meedoen in een gezonde samenleving) die elk inhoudelijk worden gecoördineerd door een senior beleidsadviseur. Samen met jouw senior beleidsadviseur en je directe collega’s werk je aan de doelstellingen van jouw cluster. Je hoeft het dus niet alleen te doen, maar krijgt wel de verantwoordelijkheid voor jouw aandachtsgebieden.

Opdracht
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein richt je je op het beleidsterrein Aanpak schulden.  De taken waar je je mee bezig houdt, zijn:
– Je ontwikkelt het beleid op het gebied van schuldenaanpak;
– Je bent accounthouder Samenwerking bewindsvoerders;
– Je stelt de beleidskaders op voor vroegsignalering en bent verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie;
– Je stelt samen met de beleidsmedewerker Armoedebestrijding een integrale visie armoede- en schulden op;
– Je neemt als beleidsmedewerker deel in werkgroepen die onder het programma Financiële dienstverlening vallen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein in de afgelopen 7 jaar;
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het Sociaal Domein binnen de Haaglanden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur inkomen, minimabeleid en/of schuldhulpverlening in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal voor 32 uren in de week beschikbaar (10 punten);
8. Maximaal uurtarief van €110 inclusief reiskosten en Fee Flextender/exclusief BTW (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

Toewijding
– Samenwerken;
– Politieke sensitiviteit.

Betrokkenheid
– Netwerken;
– Probleemanalyse.

Betrouwbaarheid
– Plannen en organiseren;
– Resultaatgerichtheid.

Deskundigheid
– Innoverend vermogen;
– Creativiteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal drie (3) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De maximaal drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1-2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 19 juni 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 20 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 22 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.