Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-27

Organisatie
De gemeente Hoogeveen is sinds 2015 de coördinerende gemeente voor de Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD). Vanuit deze rol faciliteert de gemeente Hoogeveen de JHRD, is eerste aanspreekpunt namens de JHRD en is penvoerder voor een aantal clusters. Werken voor de Jeugdhulpregio ten behoeve van de 12 gemeenten is een prachtige kans om al je energie te kunnen steken in een aantal specifieke dossiers die nu in het licht van de belangstelling staan. Je adviseert de regiomanager en bestuurders van de Jeugdhulpregio Drenthe over beleidsvraagstukken op grond van de Jeugdwet.

Opdracht
Als beleidsregisseur neem je de regie op een aantal dossiers die de Jeugdhulpregio Drenthe ten behoeve van de 12 gemeenten voor haar rekening neemt. Je bent in deze functie toegankelijk voor alle betrokken partners in het veld, de 12 gemeenten, de beide inkoopregio’s, betrokken accounthoudende gemeenten en partners op 3Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) niveau. Het gaat om de volgende dossiers:

 • Coördinatie en beleidsvorming op het dossier Jeugdhulp Plus;
 • Coördinatie op de doorbraakaanpak voortkomend uit inspectierapportages;
 • Linking pin met centrumgemeente Emmen die belast is met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, met de inkoopregio’s en de accounthoudende gemeente Groningen waar het de GI’s betreft en draagt bij aan beleidsvorming op dit dossier rekening houdend met de Hervormingsagenda;
 • Subsidie beoordeling, vaststelling en evaluatie van Stichting Pleegwijzer en KEES;
 • Implementatie van de doorontwikkeling van de Drentse Experttafel (DExT);
 • Samen met de inkoopregio’s verantwoordelijk voor een Drentse transformatieagenda;
 • Contractmanagement Spoed4Jeugd Drenthe en de Drentse Verwijsindex.

Jouw profiel
Je bent een harde werker die zich thuis voelt in een veranderende omgeving, in een functie waarvan nu nog niet duidelijk is of die blijft bestaan in de samenwerking van de 12 Drentse gemeenten onder de noemer van Jeugdhulpregio Drenthe.

 • Je bent een harde werker die zich thuis voelt in een veranderende omgeving, in een functie waarvan nu nog niet duidelijk is of die blijft bestaan in de samenwerking van de 12 Drentse gemeenten onder de noemer van Jeugdhulpregio Drenthe.
 • Je hebt kennis van het zorglandschap in Drenthe. Kennis van het beleid, de visie en de processen bij de 12 gemeenten en hun partners in het zorglandschap;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het complexe speelveld van het sociaal domein en de veiligheidsketen. Maar ook gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met landelijke, bovenregionale, regionale, subregionale en lokale bestuurlijke vraagstukken;
 • Je bent samenwerkingsgericht, je kunt goed schakelen, zelfstandig en doel- en resultaatgericht. Je herkent je in de kernwoorden doener, verbinder en zakelijk;
 • Je beschikt over een afgeronde HBO of universitaire opleiding.

Overige informatie

 • Er wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken;
 • Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als contractmanager sociaal domein;
3. Ervaring met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en Zorgleveranciers;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het sociaal domein bij een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager op het gebied van jeugd bij een gemeente (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de veiligheidsketen in het sociaal domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als accounthouder van zorgverleners (20 punten)
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over regionaal inkoopbeleid (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Overleg met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 30 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 maart 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 28 maart 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 9 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.