Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons ‘Beste Werkgever’-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Als gegevensbeheerder BRP en Burgerlijke Stand bij de gemeente voer je diverse taken uit die leiden tot wijziging in de BRP. Je beoordeelt (buitenlandse) brondocumenten, voert adresonderzoeken uit, behandelt eerste inschrijvingen en voert complexe mutaties door. Dankzij jouw expertise en inzet blijft de BRP van onze gemeente op orde. En verder:
– Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BRP;
– Handel je complexe casussen Burgerlijke Stand af, en;
– Handel je naturalisatieverzoeken af.

Je bent daarbij een vraagbaak in deze casuïstiek voor de burger en voor collega’s, die door jouw kennis anderen weer verder kunnen helpen. In dit werk ben je dus actief en altijd in contact met burgers én collega’s. Vanuit je specialisme denk je mee en signaleer je verbeterpunten om de dienstverlening op gebied van BRP en Burgerlijke Stand voor de burgers iedere dag weer wat beter te kunnen doen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Aantoonbare kennis van regelingen omtrent informatievoorziening, privacy (AVG), wet BRP en nationaliteitsrecht;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van BRP, naturalisatie en Burgerlijke Stand.
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Key2Burgerzaken; (20 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met DIS BZ; (20 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Onegove (zaaksysteem) (20 punten);  
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in juridische richting (15 punten)
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van BRP, naturalisatie en Burgerlijke Stand binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.