Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-20

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Ben jij op zoek naar een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan leren we je graag beter kennen.

De eenheid Informatie- en Datamanagement
Ontgrendel de kracht van gegevens! De Informatie- en Datamanagement eenheid ondersteunt de gemeentelijke collega’s in hun werk en bij het optimaal en veilig benutten van onze ICT-infrastructuur. Van gegevensbeveiliging tot digitale dienstverlening, we hebben het allemaal. Werk samen met ons om de toekomst van informatie en dienstverlening vorm te geven. Sluit je aan en maak het verschil voor onze inwoners, bedrijven en instellingen!

I&D is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Wassenaar. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DvO) neemt de gemeente Voorschoten deze diensten ook af. Dit betekent dat je jouw werkzaamheden ongeveer gelijk verdeelt over deze twee gemeenten.

Opdracht
In verband met het vertrek van onze CISO zijn we, tot aan het moment van de invulling van de vacature voor een nieuwe vaste CISO, op zoek naar een interim-CISO. In deze rol vervul je een spilfunctie binnen de gemeente om ervoor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van informatiebeveiliging.

Je werkt veelvuldig met de directie en het lijnmanagement om risico’s in kaart te brengen op de gemeentelijke processen, bedrijfsvoering en projecten en zet je acties uit om de weerbaarheid en veerkracht hiervan te vergroten.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit de volgende punten:

 • Je zorgt voor het opstellen, bijstellen, vernieuwen en herzien van het (strategische) informatieveiligheidsbeleid conform de BIO en de daaruit voorvloeiende informatiebeveiligingsplannen voor eenheden;
 • Je werkt nauw samen met de Technische Information Security Officers (TISO’s) bij het analyseren en beoordelen van risico’s op de informatiebeveiliging;
 • Je rapporteert periodiek over de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid, de naleving en werking van getroffen maatregelen en opgetreden informatiebeveiligingsincidenten aan de directie en het college;
 • Samen met de Privacy Officer (PO) beheer en begeleid je het bewustzijnsprogramma voor informatiebeveiliging en privacy en geef je voorlichting en training over het correct omgaan met informatie(systemen);
 • Je initieert en leidt projecten met als doel het implementeren van beveiligingsmaatregelen of het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de beveiliging op langere termijn;
 • Je bent op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en van nieuwe bedreigingen op het terrein van cybersecurity, bepaalt de impact en adviseert over te nemen maatregelen;
 • Je coördineert de jaarlijkse ENSIA-audit, inclusief verantwoording over DigiD en Suwinet;
 • Je coördineert en adviseert bij beveiligingsincidenten en treedt op bij calamiteiten in combinatie met de (PO) en de TISO’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Chief Information Security Officer (CISO).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde cursus  CISM, CISA, CISSP en/of CCISO certificering (40 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Chief Information Security Officer (CISO) binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
5. Aantoonbare kennis of werkervaring met risicomanagement (20 punten);
6. Aantoonbare kennis of werkervaring met de BIO, de NIB-2, de ISO27001/2, de NEN7510 en de AVG (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
a. Aantoonbare kennis of werkervaring met alle gevraagde punten (15 punten);
b. Aantoonbare kennis of werkervaring met 3 tot 4 punten (10 punten);
c. Aantoonbare kennis of werkervaring met 1 tot 2 punten (5 punten);
d. Geen aantoonbare kennis of werkervaring met de gevraagde punten (0 punten).

Competenties
De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Je weet van aanpakken en weet te overtuigen;
 • Je bent communicatief sterk en durft aan te spreken als dat nodig is;
 • Je beschikt over analytisch vermogen, je bent adviesvaardig, resultaatgericht, flexibel en standvastig;
 • Met je ondernemend vermogen ben je in staat om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen;
 • Je kan goed prioriteiten stellen en sturen op deze prioriteiten;
 • Je bent in staat om het belang van verschillende perspectieven te duiden en te wegen;
 • Gevoel voor humor.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.