Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-05-07

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
De gemeente Kaag en Braassem, bestaande uit elf schilderachtige dorpskernen in Zuid-Holland, is op zoek naar een ervaren communicatieadviseur om het team Communicatie tijdelijk te versterken.
In deze opdracht als communicatieadviseur ligt de focus op het bieden van strategisch communicatieadvies en het uitvoeren van diverse communicatietaken voor het bestuur en de organisatie. Je speelt een actieve rol in verschillende projecten waarin de gemeente betrokken is, en je draagt bij aan het verhogen van het communicatieniveau binnen de organisatie. Je werkt nauw samen met collega’s van diverse afdelingen en externe stakeholders en bent betrokken bij de portefeuilles van de burgemeester en één van de vier wethouders.

Concreet houdt dit in dat je:

 • Communicatieadvies geeft aan het bestuur en de organisatie.
 • Deelneemt aan projecten waar de gemeente een rol in heeft en zorgt voor de communicatie rondom deze projecten.
 • Werkt voor de portefeuilles van de burgemeester en één van de vier wethouders.
 • Middenin de organisatie staat en samenwerkt met diverse afdelingen.
 • Persvragen behandelt en nauw samenwerkt met collega’s om antwoorden te formuleren.
 • Speeches schrijft voor het bestuur en advies geeft over lastige kwesties in de media.
 • Adviseert over de inzet van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld rond thema’s als openbare orde en veiligheid.
 • Ontwikkelingen op je vakgebied op de voet volgt en de mogelijkheden vertaalt voor de organisatie.
 • Bereid bent om af en toe in de avonduren bij bijeenkomsten aanwezig te zijn.

De opdracht vindt plaats binnen een klein en informeel team van 3 communicatieadviseurs en een online specialist. Flexibiliteit, bereidheid om collega’s te helpen en het bijwonen van bijeenkomsten in de avonduren zijn belangrijke aspecten van de rol.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van communicatie.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als communicatie adviseur;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van communicatie strategieën, advisering en projectcommunicatie (30 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur (40 punten);
7. Aantoonbaar kennis van actuele ontwikkelingen in het communicatievakgebied en je bent in staat om deze te vertalen naar de organisatie, geef hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het werken met verschillende communicatiekanalen en -middelen (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een flexibele teamspeler met uitstekende communicatievaardigheden.
Je hebt het vermogen om flexibel te schakelen en ad-hoc communicatieklussen te managen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  Ja, in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 15:00 uur en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 oktober 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.