Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-18

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is de taak van Provincie Utrecht de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het bieden van voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit is een grote maatschappelijke opgave. Er is sprake van krapte op de woningmarkt, complexe vraagstukken rondom stikstof,  bereikbaarheid, netcongestie, bouwkostenstijgingen en arbeidsmarkttekorten belemmeren de voortgang van de woningbouwopgave. Daarnaast kan de woningbouwopgave een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie door in te zetten op duurzaam bouwen. In de provincie Utrecht wordt gekozen voor bouwlocaties die zoveel mogelijk binnenstedelijk en nabij OV knooppunten liggen.

Op Rijksniveau is veel aandacht voor de urgentie van de woningbouwopgave. Na het provinciaal bod van 83.500 woningen aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 2022, zijn in maart 2023 de regionale woondeals tussen gemeenten, provincie en BZK ondertekend. Deze woondeals laten zien waar en hoeveel woningen er worden gerealiseerd.

Een belangrijke taak van het provinciale programma Versnelling Woningbouw is om te zorgen dat de partners in de woningbouwopgave elkaar kennen en elkaar kunnen vinden als dat nodig. Vanuit het programma wordt veel relevante informatie gedeeld en ingespeeld op de vraag wat onze partners en stakeholders van ons en elkaar nodig hebben. Daar draait de communicatie in ons programma Versnelling woningbouw om. En daarvoor zoeken we een proactieve, verbindende en hands-on communicatieadviseur, die sterk is in interne communicatie en stakeholderscommunicatie.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een bevlogen communicatieprofessional, die affiniteit heeft met het onderwerp van het versnellen van de woningbouw en de inzet op betaalbare woningen. Je vervult een belangrijke initiërende, inspirerende en ondersteunende rol binnen het programmateam, dat bestaat uit een programmamanager, ondersteuning, regio-coördinatoren, procesmanagers en thema-trekkers. Je ondersteunt dit team met communicatieadvies en -uitvoering. Je bent spin in het web en je kunt helder adviseren over de communicatie met onze stakeholders en  je voert deze communicatie hands on uit. Vanuit jouw ervaring met overheidscommunicatie heb je een antenne ontwikkeld voor politiek, bestuurlijke aspecten. Je bent een kei in adviseren en creëren en je weet hoe je communicatie planmatig inzet ten dienste van de programmadoelen. Je bent een stevige adviseur, gesprekspartner en een verbinder pur sang. Samen met de regio-coördinatoren, procesmanagers en thematrekkers ondersteun en inspireer je gemeenten en andere stakeholders met advies en diverse communicatie-instrumenten. Je geeft daarbij een realistisch beeld over de bijdrage en rol van Provincie Utrecht. Je bent hands on en kunt zelfstandig aan het werk met een breed scala aan (online) communicatie activiteiten. Je werkt nauw samen met team corporate communicatie en draagt zorg voor het operationaliseren van de communicatie strategie.

Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken:

 • Coördinatie en uitvoering van alle uit de communicatiestrategie voortkomende interne en externe communicatie, gericht op verschillende stakeholders
 • Coördineren van het up-to-date maken en houden van de website van het programma;
 • Het maken van een communicatiekalender, adviseren ten aanzien van de juiste middelenmix (online en print), doelgroepen en kernboodschappen;
 • Het actueel houden van informatie over het programma Versnelling Woningbouw op intranet, internet en social media;
 • Het ondersteunen van externe bijeenkomsten, met advies en communicatiemiddelen, zoals conferenties, werkbezoeken en symposia die het programmateam (mede) organiseert of waarbij de provincie Utrecht een inbreng levert vanuit het programmateam;
 • Op basis van informatie van het programmateam en partners maak je artikelen, nieuwsberichten, story’s, filmpjes, social mediaberichten en andere communicatiemiddelen.
 • Afstemming met jouw collega communicatieadviseurs van het team Corporate Communicatie, andere projecten en afstemming met de woordvoerder van de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met het opzetten, implementeren en uitvoeren van communicatieplannen in een programma- of projectomgeving.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar met het werken binnen een overheidsorganisatie.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met online communicatie;

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal afgeronde opleiding op Bachelor niveau in de richting van communicatie;(10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als communicatieadviseur in ruimtelijke programma’s en of projecten (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met het werken binnen een overheidsorganisatie(25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met communicatie via websites, social media en nieuwsbrieven (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief en netwerkvaardig: Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met relevante personen en organisaties;
 • Proactief: je ziet zelf kansen voor communicatie en het leggen van contacten of verbindingen;
 • Flexibel en open: snel kunnen schakelen tussen landelijke, provinciale en lokale schaalniveaus. Je hebt daarbij een antenne voor relevante berichten die buiten het programma zelf liggen en staat open voor oplossingen en ideeën die je zelf wellicht niet had voorzien;
 • Resultaatgericht: Je toont eigenaarschap en steekt je nek uit om zaken voor elkaar te krijgen;
 • Hands-on mentaliteit, een doener;
 • Je kunt goed planmatig werken en bent samenwerkingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, met maandag als vaste kantoor dag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 24 juli 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 juli 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.