Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-29

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Inkomen & Participatie

Opdracht
– Je beoordeelt en beslist op aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en alle aanverwante regelingen in het kader van de Participatiewet en IOAW. Je bent fraudealert, voert gesprekken en legt huisbezoeken af (evt. met je collega handhavingsconsulent);
– Je bent eindverantwoordelijk voor het beheren van de eigen caseload, het beperken van de instroom in de uitkering en bevorderen van de uitstroom;
– Je informeert en adviseert de klant o.a. met betrekking tot zijn/haar recht op een voorliggende voorziening;
– Je bent verantwoordelijk voor zowel het onderzoek, de rapportage, besluit en klantbeeld op het gebied van de rechtmatigheid;
– Binnen de opdracht bestaat de mogelijkheid dat je taken op het gebied van handhaving uitvoert of dat je buddy wordt van een junior consulent inkomen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround consulent inkomen;
2. Aantoonbare werkervaring met suite4sociaaldomein;
3. Aantoonbare werkervaring met het onderdeel handhaving of het begeleiden van een junior consulent inkomen;
4. Uiterlijk 1 augustus 2023 beschikbaar zijn;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
6. Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
7. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
8. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociaal/Maatschappelijk of juridische richting (10 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als allround consulent inkomen (40 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van Energietoeslagaanvragen (30 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met Suite4WIZ (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Klantgericht;
– Samenwerkingsgericht;
– Goed kunnen plannen en organiseren;
– Resultaatgericht;
– Transparant.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma t/m vr. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden maar wij verwachten dat je minimaal 2 dagen per week op kantoor bent om gesprekken te voeren met je clienten.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 7 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 28 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 29 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 30 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.