Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als contractmanager kun je zowel worden ingezet voor enkele grote wegenprojecten binnen team Projectmanagement P3 (PPM) als voor enkele projecten op het gebied van openbaar vervoer en tram binnen team Trambedrijf Projectmanagement (TPM). Voorbeelden daarvan zijn:

 • Aanpassing N201
 • Aanleg rondweg Veenendaal (N233)
 • Aanleg fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
 • Aanleg/ aanpassing van een bus stalling en chauffeursvoorzieningen en de verbetering van tramhaltes.

Als contractmanager ga je samenwerken binnen integrale projectteams, veelal binnen een IPM-structuur.

De projectmanager is (eind)verantwoordelijk voor het boeken van het projectresultaat. Als contractmanager richt jij je binnen de projecten op de contractuele onderwerpen vanaf de tender, van voorbereiding tot uitvoering.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • De adviseren en vaststellen van de inkoopbehoeften (diensten en werken);
 • Het opstellen van contractstrategieën en inkoopplannen (samen met de inkoopadviseur);
 • de contractvoorbereiding, het begeleiden van de aanbestedingsprocedures, contractbeheersing, daarbij de contractuele bewaking naar tijd, geld, kwaliteit en risico’s;
 • Het onderhouden van contacten met externe adviesbureaus en aannemers.
 • Het onderhandelen met marktpartijen over ramingen, indexeringen, claims, verzoeken tot wijziging, meer- en minderwerk en marktconformiteit van gehanteerde eenheidsprijzen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in contractmanagement.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek of bedrijfskunde (30 punten);
4. Een afgeronde opleiding/cursus gebied van contractmanagement en projectmatig werken (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als contractmanager met infrastructurele of mobiliteit projecten (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een overheidsinstantie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
– Samenwerken binnen en buiten het projectteam;
– Flexibel, wanneer nodig vasthoudend;
– Initiatiefrijk;
– Resultaatgericht.

Vaardigheden
– Analytisch;
– Communicatief;
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.           

Kennis
– Contracten, zoals RAW en UAV-gc;
– Werken in bouwteams;
– Aanbestedingswetgeving;
– Risicomanagement, projectbeheersing en kwaliteitsnormering.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 (maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 professional voor 32 tot 40 uur, of 2 professionals voor 16 tot 20 uur per professional.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 4 mei 2023 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 26 april, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 28 april gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 1 mei, 09:00 uur uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-20/38-40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.