Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-29

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt  gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
De komende jaren vinden we onze ICT opnieuw uit. Daarbij anticiperen we als Team Informatievoorziening en Automatisering (I&A) op de ontwikkelingen van morgen zonder de betrouwbaarheid van vandaag te verliezen. Onderdeel van Team I&A is het Business Intelligence Competence Centre (BICC). Het BICC helpt de organisatie om inzichten uit data te halen. Dit doen we door het ontwikkelen van dashboards en een datawarehouse, creëren en beschikbaar stellen van datasets, leveren van self service BI en ondersteuning in het gebruik van data.  

Opdracht
Als Datawarehouse ontwikkelaar bij Gemeente Westland is geen dag hetzelfde. Vandaag kijk je als eerste of er storingen gerelateerd aan het Datawarehouse zijn. Na het wegwerken van incidenten, werk jij verder in de huidige Sprint binnen het Sociaal Domein om werkvoorraden inzichtelijk te maken voor de teammanager Participatie.  Binnen het Scrum Team werk je nauw samen met de Data Analist. Samen leveren jullie een zogenaamde “Data-Mart” op voor de BI ontwikkelaar die de “Data-Mart” gaat visualiseren in een Dashboard. Tussendoor ontvang je nog een telefoontje met een vraag van de Scrum Master . Uiteraard help jij je collega graag, waardoor hij/zij weer verder kan.

Na de lunch woon je de daily Stand-Up bij waarin je rapporteert hoe jouw werkzaamheden vorderen in de huidige sprint: je vertelt wat je hiervóór gedaan hebt, wat doe je vandaag en welke acties ga je uitvoeren tot de volgende Stand-Up. In de sprint bestaan jouw werkzaamheden uit:
– Het door-ontwikkelen van het bestaande Datawarehouse;
– Bron analyser, ontwerp en ontwikkeling van Staging laag van het Datawarehouse;
– Ontwerp en ontwikkeling van Data vault laag;
– Analyse van de requirements, ontwerp en ontwikkeling van de Publicatie laag;
– Beheer van het Datawarehouse;
– Zorgvuldig testen van ontwikkelwerk. Vergelijkingstests tussen Ontwikkeling en Productie;
– Nauwe afstemming met de BI ontwikkelaar;
– Documenteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 115,05 (schaal 13) inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. btw;
2. Aantoonbare werkervaring in Business Intelligence in de afgelopen 5 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server in de afgelopen 5 jaar;
4. Aantoonbare werkervaring met SQL queries en SQL Stored procedures in de afgelopen 5 jaar;
5. Aantoonbare kennis van Data vault modellering en werkervaring met Data vault ontwerp in de afgelopen 5 jaar;
6. Aantoonbare kennis van Stermodellering en werkervaring met Stermodellering ontwerp in de afgelopen 5 jaar

Gunningscriteria (weging)
7. Een afgeronde hbo bachelor opleiding. (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de Scrum methodiek (duidelijk weergeven in het cv). (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de Centennium Datawarehouse Automation tool TBD (Template Based Development) (25 punten);
10. In het bezit van het certificaat Data vault Modeler. (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server Management Studio. (15 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met Oracle Toad. (5 punten)

Competenties
– Je bent sterk in het analyseren van systemen, processen en requirements;
– Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent accuraat;
– Je kan zelfstandig werken, maar bent ook sterk in samenwerken en kan tussen belangen schakelen;
– Je bent communicatief vaardig, klantgericht en initiatiefrijk;
– Proactieve, kritische en gedreven instelling;
– Beheersing van de Engelse taal (vanwege tabel- en kolomnamen).

Verder beschik jij bij voorkeur over:
– Basale kennis van Cognos Frameworkmanager en Dashboarding;
– Kennis van Centric databases: Suite 4 Sociaal Domein, Key2Fianciën, Suites 4 Sociale Regie, Key2 Burgerzaken, Pims@All;
– Kennis van Stratech (Schuldhulpverlening);
– Kennis van SVB data;
– Kennis van Zorgned data;
– Ervaring met Microsoft Visio;
– Ervaring met Microsoft Teams.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.