Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-30

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht ervaren gezinscoach voor het Jeugdteam

Het Jeugdteam ondersteunt gezinnen in Soest met één of meerdere hulpvragen bij het opvoeden en opgroeien. Het team bestaat uit circa vijftien gezinscoaches. Ieder heeft eigen expertise op het gebied van onder meer j-GGZ, autisme, LVB, veiligheid en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het team staat voor de uitdaging om minder door te verwijzen en meer zelf met gezinnen te werken. Daarvoor ontwikkelen zij zich in systeemgericht werken. Zo zijn zij nóg beter onderlegd om gezinnen te ondersteunen in het behalen van samen opgestelde doelen.

De gezinscoach staat een gezin bij door samen met hen samen te werken aan wat nodig is om de problematiek op te lossen, te verminderen of hanteerbaar te maken. De gezinscoach voert regie en werkt samen met het gezin en hun netwerk. De gezinscoach houdt regie op het hulpverleningsproces en werkt samen met andere professionals.

Taken:

 • je bewaakt het overzicht en het hulpverleningsresultaat;
 • Je kijkt samen met een gezin naar wat nodig is om problematiek op te lossen, te verminderen of hanteerbaar te maken;
 • Jij maakt samen met het gezin een plan van aanpak;
 • Jij begeleidt hen bij het realiseren van gestelde doelen door het eigen netwerk in te zetten, de sociale basis infrastructuur te benutten, zelf begeleiding te bieden en/of specialistische hulp in te zetten;
 • Je houdt zicht op het veilig opgroeien van kinderen en werkt hierin samen met Save en Veilig Thuis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de jeugdhulpverlening;
2. Aantoonbare werkervaring als gezinscoach, jeugdbeschermer of jeugdreclasseringswerker;
3. In het bezit van een SKJ registratie (vermeld het registratienummer in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met het werken met gezinnen waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling een thema is (geef dit aan doormiddel van een voorbeeld);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gecertificeerde instelling of gemeente (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering en toepassing van de Jeugdwet (licht dit duidelijk toe in het cv) ( 30 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting Social Work, Pedagogiek of ander verwante opleiding (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de Wet Meldcode en Signs of Safety en deze toepassen (10 punten).

Competenties

 • goede communicatieve, sociale en administratieve vaardigheden;
 • analyses kunnen maken;
 • structuur kunnen aanbrengen in crisisachtige situaties;
 • leiding kunnen nemen;
 • meervoudig partijdig kunnen zijn;
 • aansluiten bij inwoners en professionals met verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden, zowel telefonisch als persoonlijk;
 • kennis van digitale systemen (registratiesystemen, Microsoft et cetera).

Kennis van

 • de Sociale Kaart van de Regio Amersfoort (of deze snel eigen kunnen maken);
 • de ontwikkeling van jeugdigen;
 • vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • contextueel en systeemgericht werken;
 • vrijwillige jeugdhulpverlening, drang en dwang (Jeugdbescherming).

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 december 2023 tussen 10.00 uur en 11.00 uur & dinsdag 12 december 2023 tussen 09.00 en 11.00 uur gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 5 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.