Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie

De Gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart. De bewoners wonen in de stad Alphen aan den Rijn – met alle stedelijke voorzieningen – of juist in één van de kernen – met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. De dienstverlening aan onze bewoners en bedrijven staat. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Spreekt jou dat aan? Kom dan werken in Alphen aan den Rijn, een groene stad met lef. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Het Serviceplein                                                                                                                              
De afdeling Serviceplein staat voor excellente, integrale en laagdrempelige dienstverlening rond werk, inkomen, welzijn, scholing en zorg aan inwoners die ondersteuning nodig hebben zodat ze beter kunnen participeren in onze gemeente. Er werken ongeveer 125 mensen op de afdeling bij verschillende vakdisciplines. Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in 5 multidisciplinaire teams die wijkgericht werken. De teamleiders sturen de vakdisciplines aan, en faciliteren het wijkgericht werken van de multidisciplinaire teams. 

Wij investeren in onze mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken.

Opdracht
Wat ga je doen?
Je bent een allround schuldhulpverlener met ruime en recentelijke ervaring binnen de schuldhulpverlening. Je zal ingezet worden op Preventie en Vroegsignalering  binnen team Geldzaken. Deze processen en taken zijn:
Helpdesk Geldzaken
De Helpdesk is de eerste ingang voor financiële vragen/zorgen. Je bent het aanspreekpunt voor inwoner, ketenpartners en andere disciplines binnen het Serviceplein. De werkzaamheden vinden plaats op het Serviceplein en je hebt de volgende taken:

 • Screenen en afhandelen van vragen
 • Voeren van eenmalige adviesgesprekken, met particuliere en zzp-ers
 • Opstellen van een budgetplan samen met de klant
 • Vaststellen van het uitgaven en schuldenpatroon van de cliënt en de mogelijke oorzaken
 • Coachen en adviseren van klanten
 • Inzicht bieden in de (nieuwe) financiële situatie
 • Doorverwijzen naar andere instanties (indien nodig)
 • Eventueel huisbezoeken afleggen, als de RIVM-richtlijnen daar ruimte voor bieden

Preventie en Vroegsignalering

 • Via huisbezoeken/ telefonisch en per mail (overdag en in de avonden) contact leggen met inwoners vanuit signalen vroegsignalering
 • Vroegsignaleringstraject doorlopen met inwoners binnen de afgesproken periode en op tijd verwerken in de verschillende systemen
 • Via huisbezoeken ‘van deur naar tafel’ kunnen komen op basis van een melding van een betalingsachterstand
 • Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan inwoners en ketenpartners

Intakefase
De intakefase voert de gemeente uit, de schuldbemiddeling zelf is uitbesteed.
Je bent in staat een breed gesprek te voeren en in te zetten op een gedragsverandering d.m.v. motiverende gespreksvoering. Je bent werkzaam bij het Serviceplein als schuldhulpverlener en hebt de volgende taken:

 • Screenen van aanvragen, het stellen van een diagnose en indiceren voor schuldhulpverlening
 • Zelfstandig afhandelen van intake aanvragen schuldhulpverlening
 • Uitvoeren van de intakefase
 • Voeren van adviesgesprekken met klanten
 • Vaststellen van het uitgaven en schuldenpatroon van de klant en de mogelijke oorzaken
 • Opstellen van plan van aanpak en rapportages
 • Het stabiliseren en coachen van cliënten
 • Toepassen crisisinterventie (ontruiming/ afsluiting van water of energie)
 • Doorverwijzen naar andere instanties indien nodig (bijvoorbeeld voor Maatschappelijk Werk) en het bewaken van het traject
 • Berekenen van het Vrij Te laten Bedrag (VTLB)
 • Regievoering op dossiers in fase 2+3 voor de schuldbemiddeling

Je bent bekend met motiverende gesprekstechnieken en stuurt hiermee op de zelfredzaamheid van de inwoner. Verder heb je kennis van het sociale domein en bij voorkeur ervaring met het begeleiden van de doelgroep (ex) ondernemers.
Je hebt een klantgerichte instelling en bent gericht op samenwerking. Je bent integer en gaat graag mee in veranderingen die de kwaliteit van de organisatie en het werk ten goede komen. Je hebt de juiste motivatie en creativiteit om te komen tot goede prestaties. Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel, wat zich vertaalt in het denken in kansen en mogelijkheden om verder te kunnen verbeteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als schuldhulpverlener (met de intake fase);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het proces vroegsignalering en preventie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als schuldhulpverlener bij een gemeente (30 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SJD, MWD en pedagogiek (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de gedragscode NVVK, licht dit duidelijk toe in het cv (20 punten);
6. Maximaal uurtarief van €70,00 exclusief btw, inclusief kosten woon- en werk verkeer(10 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het proces vroegsignalering en preventie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stressbestendig;
 • Accuraat;
 • Balans tussen ziel en zakelijkheid kunnen behouden;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Proactieve houding ;
 • Geconstateerde problemen en hindernissen kunnen omzetten in oplossingen;
 • Grenzen durven stellen
 • Assertief 
 • Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/uurtarief
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.