Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-03-29

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en digitalisering. We werken aan deze opgaven door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad. Het team I&A (Informatievoorziening & Automatisering) heeft daarin een belangrijke rol.

Opdracht
We hebben de dienstverlening hoog in het vaandel staan we streven een goede kwaliteit na. Voor de automatisering betekent dit dat beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid van de gegevens van groot belang zijn. Daardoor is de huidige ICT-infrastructuur van de gemeente uitgegroeid naar een volledig redundante omgeving die verdeeld is over twee fysiek gescheiden locaties. De huidige stand van de techniek en de mogelijkheid om diensten vanuit de Cloud af te nemen, heeft de gemeente doen besluiten om het eigen datacenter uit te faseren. Dit sluit aan op een komend traject van nieuwbouw of verbouw van het gemeentehuis.

De stip aan de horizon voor de gemeente is volledig gebruik maken van Cloud diensten waarbij de gemeente totaal ontzorgd wordt. De gemeente beperkt zich tot het regiehouden op diensten en producten. De gemeente De Ronde Venen heeft Microsoft omarmt als strategische partner voor de werkplek (Windows & Office 365). Voor de uitvoering van dit omvangrijke project wordt in samenwerking met stichting Rijk een Europese aanbesteding gestart. Beoogd wordt om deze aanbesteding via een bouwteam construct uit te voeren en samen met een partner de plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Momenteel bestaat het applicatielandschap van de gemeente uit een mix van applicaties die on-premmis staan en applicatie die als dienst afgenomen worden. In aansluiting op de stip op de horizon zullen ook de on-premise applicatie omgezet worden in diensten.

Gemeente De Ronde Venen op zoek naar een expert infrastructuur datacenter met kennis van clouddiensten. Om de gemeente bij te staan in het ontwikkelen en toetsen van de nog te vormen plannen. Dit samen met de collega’s vanuit De Ronde Venen en de winnende partij van de Europese aanbesteding. Hiermee realiseren we een driehoek samenwerking om gezamenlijk tot de beste oplossing voor de gemeente te komen. Tegelijkertijd is het fijn als je de lopende projecten/wijzigingen mee helpt beoordelen in het licht van de te behalen nieuwe situatie.

Het opdrachtgeverschap voor deze opdracht wordt belegd binnen team I&A. De ideale kandidaat is goed in het onderhouden van relaties met diverse stakeholders op diverse niveaus. Verder kun je goed samenwerken in groepen en weet hoe je omgaat met belangenconflicten. Goede analytische en conceptuele vaardigheden. De kernwaarden van onze organisatie zijn durf, resultaat en verbinding. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert. 

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het gemeentehuis van De Ronde Venen. Gratis parkeren alsmede Openbaar Vervoer mogelijkheden bevinden zich op loopafstand van het gemeentehuis.  

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als expert in soortgelijke ICT trajecten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting informatiekunde of (technische) informatica;
3. Aantoonbare kennis van infrastructuurarchitecturen en –componenten, zoals Werkplekconcepten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met migratie(s) naar de Cloud waarbij werkervaring van meerdere projecten bij gemeenten is opgedaan (benoem en beschrijf dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);
5. Gemeente De Ronde Venen vereist dat de hier uitgevraagde expert een onafhankelijke positie inneemt. Daarom is de opdrachtnemer onafhankelijk en is/wordt deze op geen enkele wijze betrokken bij de inschrijving en uitvoering van de Europese aanbesteding zoals hierboven bedoelt en beschreven is (neem dit als verklaring duidelijk mee in de aanbieding/ het cv);
6. Maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

 Gunningscriteria (weging)
7. Aantoonbare kennis van de onder het kopje “opdracht” genoemde onderwerpen en skills (benoem en beschrijf bovenstaande duidelijk op een aparte pagina in het cv) (60 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de aansturing van ICT projecten binnen publieke organisaties (400+ medewerkers) (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van Firewalls, Infrastructuren en Serveromgevingen (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv) (20 punten).   

Competenties

  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Zelfstandig;
  • Planmatig;
  • Oplossingsgericht;
  • Secuur.


Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de Cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Cv’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de Cv’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 5 april 2023 tussen 09.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 30 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.