Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Organisatie
Omgevingsdienst NL is de overkoepelende vereniging van de 29 regionale omgevingsdiensten in Nederland. De vereniging zet zich in voor het versterken en verbinden van onze gezamenlijke kennis en expertise. Om zo samen bij te dragen aan de kwaliteit van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

Opdracht
– Je levert een bijdrage aan de diverse P&C documenten zoals de begroting, jaarstukken en prognoses. Hierbij vervul je een trekkersrol.
– Je zorgt voor een bijpassende inrichting van het financieel systeem.
– Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs)rapportages op. Hierbij zorg je ervoor dat het Bestuur tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie.
– Je helpt bij de doorontwikkeling van instrumenten op het gebied van business control, zoals (bestuurs)rapportages, kwaliteitszorg en de analyse en monitoring van risico’s.
– Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C.
– Je maakt bedrijfseconomische analyses en adviseert hierover aan de directeur en bestuur.
– Je beheert en onderhoudt (de inrichting van) de projectadministratie in het financiële systeem.
– Je onderhoudt regionale en landelijke contacten en deelt kennis met vakspecialisten van andere omgevingsdiensten, gemeenten en provincie.

Vereisten/ knock-outcriteria

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het vakgebied P&C;
 2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van P&C bij, of in opdracht van een samenwerkingsverband;
 3. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van financiële administraties;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het vakgebied P&C (40 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring als Financieel Controller bij, of in opdracht van een samenwerkingsverband (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met Afas Profit (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met QlikSense en/of Power BI (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gevoel voor verstandhoudingen in de gemeentelijke “arena”;
 • Voelsprieten voor politiek gevoelige aanvragen;
 • Goede schriftelijke, communicatieve en verbindende vaardigheden en goed kunnen schakelen tussen verschillende niveaus.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 21 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 24 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 25 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.