Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-08-21

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Vanwege de uitval van een collega in het team en zoeken we op korte termijn ondersteuning zodat we rust en ruimte hebben om een goede vaste kracht aan te nemen. Het is een functie met twee belangrijke aandachtsvelden.
Het eerste aandachtsveld is dat je mede coördinator bent van de planning- en control documenten. Samen met een collega zorg je dat de P&C documenten tijdig worden opgesteld en van een goede kwaliteit zijn. Je zwaartepunt ligt daarbij op de interne processen die moeten zorgen voor een goede cijfermatige vulling. Dit doe je samen met de rest van het team, waarbij je zorgt voor planning, overzicht en eventuele knelpunten of vraagstukken van een antwoord voorziet. Je zorgt dat inhoudelijke juistheid, BBV aspecten en de bestuurlijke vertaling daarvan goed op orde zijn. Behalve de klassieke P&C-documenten vallen in Zeist ook de bestuurlijke begrotingswijzigingen onder deze taak.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in financiële richting, aangevuld met aantoonbare kennis van het BBV;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij gemeentelijke organisatie;
3. Uiterlijk beschikbaar per direct (28 augustus 2023) voor tenminste 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het samenstellen van de begroting/jaarrekening van een gemeente, inclusief de coördinatie en borging van juiste administratieve verwerking in de systemen en de stukken (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur in gemeentefinanciën op het gebied van het fysieke domein (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met all round advisering en financiële ondersteuning aan verschillende teams, afdelingen en management, licht dit toe in het cv (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van een financieel software pakket / systeem voor een gemeentelijke organisatie, benoem dit duidelijk in het cv (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch en cijfermatig sterk;
– Uitstekende adviesvaardigheden;
– Meedenken over strategische keuzes;
– Zelfstandig én in teamverband kunnen werken;
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ( bondig en in begrijpelijke taal);
– Overtuigingkracht en luistervaardigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de
beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie heeft een maximaal uurtarief van €105,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en Reiskosten woon en werkverkeer.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 23 augustus 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 22 augustus 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 augustus 2023, 09,00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 22 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.