Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-02-08

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Het team Financiën barst van de ambitie. Binnen het team Financiën werken zo´n 18 collega’s, verdeeld over twee clusters: een cluster Financieel beheer, dat de boekhouding verzorgt (debiteuren en crediteuren) met een eigen coördinator en een cluster Financieel  beleid, dat de advisering, de P&C documenten en de (beleids-)ontwikkelingen oppakt. Bepaalde administratieve/registrerende taken liggen bij het team Be-On (bedrijfsvoeringsondersteuning), waar dan ook nauw mee samengewerkt wordt.  Met het team streven we naar een bovengemiddelde dienstverlening, net dat ene onverwachte stapje extra. Er is veel kennis, kunde en ervaring aanwezig. Ook is er veel ruimte voor innovatie: ontwikkelingen worden snel opgepakt. Betrouwbaar, betrokken en een goede aansluiting hebben op organisatie, bestuur en samenleving. Daar staat het team voor!

Opdracht
Wat neem je mee? 
Je hebt

 • ervaring in de financiële advisering (binnen de lokale overheid, is een pre);
 • gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • kennis van de relevante regelgeving (BBV en BTW), is een pre.

Je bent

 • proactief, hands-on en oplossingsgericht;
 • analytisch, sociaal en cijfermatig sterk;
 • goed in zelfstandig werken, maar ook in teamverband;
 • communicatief sterk en overtuigend.

Wat ga je doen?

 • Eén of meerdere teams zoals Publiekszaken op financieel vlak adviseren. Betrokken bij het initiëren van nieuwe voorstellen en geeft daar financieel advies over geven;
 • bewaken en uitvoeren van de financiële afspraken die gemaakt zijn tussen afdelingen.
 • Correcties maken en het opstellen van begrotingswijzigingen;
 • meewerken aan de totstandkoming van de Planning en Control producten (o.a. jaarrekening/begroting), zoals het opstellen van financiële overzicht en het uitvoeren van tariefberekeningen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Financieel Adviseur bij een gemeentelijke organisatie;
2. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Financieel Adviseur bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning & control cyclus (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van de jaarrekening (20 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding in de richting van Financiën of (Bedrijfs)economie (10 punten);
8. Maximaal uurtarief € 100 exclusief btw inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Communicatief sterk
Flexibel/kan schakelen
Pragmatisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9-10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag middag 13 februari of dinsdag ochtend 14 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.