Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-11

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgavengestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

In De Bilt werken we in zelforganiserende teams. Jij gaat deel uitmaken van het team VTH. Je gaat daarin aan de slag in samenwerking met twaalf collega’s op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein. Vanuit dit team werk je nauw samen met de senior handhavingsjurist, de toezichthouders en de plantoetsers en casemanagers. Daarnaast werk je als handhavingsjurist samen bij zaken van de collega’s in het Team APV en het Team Veiligheid.

Opdracht
Het grootste deel van je tijd spendeer je aan de bestuursrechtelijke handhaving van overtredingen in de fysieke ruimte. Dit doe je door middel van ambtelijke waarschuwingsgesprekken en -brieven, maar ook via formele herstelsancties. Dit doe je op basis van het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma en het overkoepelende Beleidsplan VTH. Aan die beleidsdocumenten lever je een bijdrage door het jaarlijks monitoren en evalueren van jouw werkzaamheden. Daarnaast moet je de genomen besluiten ook regelmatig verdedigen bij een bezwaarschriftencommissie of een rechter.

Je werkt in een bestuurlijk-politieke organisatie, dus contacten met college- en raadsleden komen regelmatig voor. De burgemeester is de portefeuillehouder en daarmee jouw eerste bestuurlijke aanspreekpunt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 19 juni 2023, voor tenminste 32 uur;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van rechten;
3. Aantoonbare werkervaring met de Wabo, de Algemene wet bestuursrecht, de APV en bijzondere wetten, benoem dit duidelijk in het cv;
4. Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling (70 punten);
6. Een maximum uurtarief van € 90,- excl. BTW, incl. Fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht;
  • Je werkt graag samen;
  • Je neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht;
  • Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden;
  • Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem;
  • Je kunt uitstekend plannen en organiseren;
  • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.