Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt  gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Taakveld
Het taakveld I&A bestaat uit Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Applicatiemanagement (AM). I&A werkt vanuit deze invalshoeken aan het opzetten, adviseren en uitvoeren van digitale informatievoorziening, automatisering en applicatiemanagement.

Opdracht
Als onderdeel van de backoffice ben je samen met 14 collega’s verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen, doorvoeren van aanpassingen en updates, vervangingstrajecten en nieuwe installaties op de centrale infrastructuur. Je zorgt voor beschikbaarheid, performance en de capaciteit van de systemen door monitoring, bewaking en proactief beheer.

Met de digitale ontwikkelingen, de ICT-beheertaken vanuit de samenwerkingen en steeds hogere eisen op gebied van beschikbaarheid blijft de ICT-omgeving vol in de aandacht. Vanuit samenwerking voeren wij de ICT beheertaken uit voor de gemeenten Westland en Midden-Delfland.
Ter ondersteuning van dit team zijn opzoek naar een kandidaat die gespecialiseerd is in het installeren van Citrix en FSLogix omgevingen en het dagelijks beheer daarop. De door het bureau aangeleverde kandidaat dient te voldoen aan het volgende profiel:

 • De geleverde kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau, of is werkzaam op dit niveau.
 • De geleverde kandidaat heeft ervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
 • De geleverde kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar recente ervaring met / certificering op Microsoft Technologie op gebied van MSWindows 2012 – 2016.
 • De geleverde kandidaat heeft verder ervaring met de volgende applicaties / onderwerpen:
 • Ivanti Workspace manager;
 • Citrix Xenapp;
 • APP-V 5;
 • Citrix Provisioning Services;
 • ADFS;
 • Microsoft portalen;
 • Exchange online;
 • Topdesk
 • De geleverde kandidaat is een gestructureerde werker en teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel
 • De geleverde kandidaat beschikt over goede communicatie skills (telefonisch en schriftelijk)

De kandidaat zal in de 1e contractperiode ingezet worden tussen de 200 en 300 uur in de periode tot uiterlijk 1 november 2023. De planning wordt in samenspraak met Gemeente Westland bepaald.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Je bent bereid om ook buiten de reguliere kantoortijden bereikbaar te zijn en te werken.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van ICT (10 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met / certificering van Microsoft Technologie op gebied van MS-Windows 2012 – 2016 in de afgelopen 6 jaar (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv). (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 4 jaar (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het installeren van Citrix én FSLogix omgevingen in de afgelopen 4 jaar (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Ivanti Workspace manager in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met TopDesk in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met ADFS in de afgelopen 5 jaar (10 punten).

Competenties

 • Teamspeler;
 • Je bent een fijne collega om mee samen te werken;
 • Klantgericht en servicegericht;
 • Oplossingsgericht;
 • Begripvol;
 • Stressbestendig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.