Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De gemeente Gooise Meren heeft een centrale inkoopfunctie. Het team bestaat uit 4 inkoopadviseurs die projectleiders ondersteunen en adviseren bij diverse inkooptrajecten (van meervoudig tot Europees, van eenvoudig tot complex en betreffende diensten, leveringen of werken). Bij inkooptrajecten zoekt ze samenwerking met gemeenten uit de regio, waarbij de gemeente ook namens deze gemeente(n) aanbesteedt.

Door verlof, door een late inkoopmelding (en dus te weinig beschikbare capaciteit in het team) of door het ontbreken van specifieke expertise is soms een externe inkoopadviseur nodig. De gemeente verwacht circa 3 tot 8 inkooptrajecten uit te besteden.

De gemeente wil met deze uitvraag een drietal pools van meerdere goede kandidaten selecteren.

Type aanbesteding

Aantal kandidaten in pool

Werken

3

ICT

3

Overige

3

 

Indien een type aanbesteding zich aandient en besloten wordt deze door een externe inkoopadviseur te laten uitvoeren, worden alle geselecteerde kandidaten uit de betreffende pool benaderd om te bepalen of ze beschikbaar zijn.

Als meer dan 1 kandidaat beschikbaar is, dan gaat de opdracht naar de kandidaat die de meeste punten heeft behaald bij deze aanbesteding.

Als er geen kandidaten beschikbaar zijn in de pool worden de kandidaten in de andere pools benaderd. Zijn die ook niet beschikbaar, dan wordt er een aparte opdracht uitgezet.

Elke inkoopadviseur

 • Adviseert zelfstandig en volgt daarbij de missie en visie van Gooise Meren, o.a.
  • als een gemeente die structureel inzet op duurzaamheid (bv 100% circulair inkopen in 2030)
  • als een gemeente die financieel gezond is, kosteneffectief werkt, en die hoogwaardige dienstverlening biedt aan inwoners, bezoekers, maatschappelijke instellingen en ondernemers
 • Werkt goed samen met de projectleider, materiedeskundigen, de beoogd contractmanager en financieel adviseurs
 • Werkt conform het inkoopproces van Gooise Meren en gebruikt de sjablonen van Gooise Meren
 • Vervult een aanjaagrol om inkoopprojecten op tijd en met een goed resultaat af te ronden
 • Communiceert met de markt via TenderNed
 • Evalueert na afloop van elke Europese aanbesteding

Buiten de scope van de deelopdrachten zijn de volgende activiteiten:

 • aanspreekpunt zijn voor inkoopvragen
 • vastleggen van het dossier in het zaaksysteem.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingen op het gebied van Werken, ICT of Overige*
3. Aantoonbare werkervaring met maatschappelijk verantwoord inkopen;
4. Aantoonbare werkervaring op het houden van marktconsultaties;
5. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
6. Gunningscriteria duidelijk omschreven in tabelvorm toegevoegd als bijlage in het cv;

Gunningscriteria (weging)
*Geef in het cv duidelijk aan voor welke van de drie pool(s)( Werken, ICT of Overige) u inschrijft en in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Uit het cv of een toelichting hierop moet blijken dat u de punten op onderstaande onderdelen 7., 8. en 9. daadwerkelijk verdient. Onduidelijkheid hierover leidt tot een lagere score.

7. Aantoonbare werkervaring met circulair inkopen in de afgelopen 5 jaar? (zet in tabel, zie knock-out criterium 9.)(max 30 punten)
a. Geen ervaring (0 punten);
b. Eén uitgevoerd circulaire inkooptraject (20 punten);
c. Twee uitgevoerde circulaire inkooptrajecten (30 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met Werken, ICT of Overige* aanbestedingen in de afgelopen 5 jaar uitgewerkt in voorbeelden. (zet in tabel, zie knock-out criterium 9.)(max 25 punten)
a. 1-2 uitgevoerde aanbestedingen, 1 Europese (5 punten);
b. 1-2 uitgevoerde aanbestedingen, 2 Europese (10 punten);
c. 3-4 uitgevoerde aanbestedingen, 1 of 2 Europese (15 punten);
c. 3-4 uitgevoerde aanbestedingen, meer dan 2 Europese (20 punten);
e. >4 uitgevoerde aanbestedingen én meer dan 3 Europese (25 punten).
9. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met inkoopprojecten waar op prijs én kwaliteit (BPKV) gegund is én de Projectleider tevens de rol had als aanjager, in de afgelopen 5 jaar (35 punten);
a. Als Projectleider aantoonbare werkervaring BPKV met verschillende gunningsmodellen en aanjaagrol (35 punten);
b. Als Projectleider aantoonbare werkervaring BPKV met één gunningsmodel en aanjaagrol (25 punten);
c. Als Projectleider aantoonbare werkervaring BPKV met verschillende gunningsmodellen zonder aanjaagrol (20 punten);
d. Als Projectleider aantoonbare werkervaring BPKV met één gunningsmodel zonder aanjaagrol (15 punten);
e. Als medewerker in het inkoopteam aantoonbare werkervaring BPKV met één/verschillende gunningsmodellen en aanjaagrol (15 punten);
f. Als medewerker in het inkoopteam aantoonbare werkervaring BPKV met één/ verschillende gunningsmodellen zonder aanjaagrol (5 punten);
g. Geen ervaring werkervaring als medewerker van een inkoopteam (kan niet, zie eis 2).
10. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (max 10 punten);
a. 90-94,99 euro (10 punten);
b. 95,00-99,99 (7 punten)
c. 100-104,99 (5 punten)
d. 105-109,99 euro (2 punten);
e. 110 euro (0 punten).

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden / gesprekstechnieken / overtuigingskracht
 • Affiniteit met innovatie (circulair inkopen)
 • Kennis van complexiteit rondom aanbestedingen van Werken, ICT of Overige* bij gemeenten
 • Sterk in plannen / organiseren
 • Professioneel en representatief

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd per pool.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten uit een pool die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 4 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek (van een half uur) wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien minder dan twee van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 4-16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.