Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-11

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
Je bent als Inspecteur Toezicht en Handhaving werkzaam binnen het Fysiek Domein. Dit domein bestaat uit vijf verschillende teams. Als Inspecteur Toezicht en Handhaving maak je deel uit van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Over de functie

 • Je verricht bedrijfs- en bouwplaatsbezoeken;
 • Je houdt toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen, in het bijzonder voor de activiteiten bouwen, slopen en het uitvoeren van werkzaamheden en het gebruik op grond van het bestemmingsplan.
 • Je spoort illegale activiteiten op in het kader van al dan niet vergunde activiteiten en van de ruimtelijke ordening;
 • Je adviseert over de technische aspecten van alle handhavingszaken op dat vlak;
 • Je adviseert over de gebruikseisen in het kader van de drank- en horecawet vergunningverlening;
 • Je voert integrale controles uit met handhavingspartners zoals de brandweer, politie, de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland, Natuurmonumenten en Waternet;
 • Je houdt gegevens bij in diverse registratiesystemen (RX mission) en levert gegevens daaruit aan.
 • In het kader van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging ontwikkelen de werkzaamheden zich ook richting controle op certificering en navolging van procedurele afspraken.

Wat wij vragen.
Je hebt minimaal een MBO diploma op het vakgebied die relevant is voor de functie, waarbij ervaring van minimaal twee jaar binnen vakgebied een vereiste is. De opleiding ABW 1 is een pré. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Daarnaast ben je communicatief vaardig, integer en diplomatiek. Bovendien ben je resultaat gericht en kan je goed communiceren met je collega’s en burgers. Je gaat voor kwaliteit van werken en afspraak is afspraak.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het domein van Toezicht en Handhaving;
3. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Inspecteur Toezicht en Handhaving ( 50 punten);
5. Een afgeronde opleiding ABW 1 (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Aantoonbaar in het bezit van een geldig rijbewijs B (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Standvastig;
 • Resultaat gericht werken;
 • Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.