Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie: _De afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten._

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Bouwtoezicht & Constructie en Juridische Zaken & Beleid. De functie valt onder het team OOV.

Opdracht
De IPTA-coach doet wat nodig is om kwetsbare jongeren te begeleiden richting school of werk, om afglijden naar criminaliteit te voorkomen. De begeleiding is maatwerk en richt zich vaak op het verlichten van problemen op meerdere levensgebieden, zoals schulden, huisvesting of gedragsproblematiek. Kerntaken zijn:
– Fungeren als vast aanspreekpunt voor jongere vanaf start tot wanneer contact niet meer nodig is;
– Stimuleren van jongere door zijn/haar eigen kracht te ontdekken en te benutten;
– Motiveren en activeren van jongere om in beweging te komen;
– Rol vervullen van teamspeler samen met jongeren (serieus nemen én aanspreken/confronteren) en andere partijen;
– Zich richten op het creëren van kansen en mogelijkheden o.a. richting instanties, schuldeisers en bedrijven;
– Afkeuren van problematisch gedrag en aanspreken van intrinsieke motivatie voor verbetering;
– Betrekken van ouders/verzorgers en belangrijke figuren bij zaken die hen ook aangaan;
– Zorgen voor continuïteit in coaching: snelheid van handelen en intensief contact;
– Garanderen van voldoende nazorg, in samenwerking met de sociale partners, voor duurzame borging bereikte resultaten

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een opleiding op hbo niveau in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening(20 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als IPTA coach (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar  met motiverende gespreksvoering met kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld als jobcoach (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van de doelgroep kwetsbare jongeren (bij voorkeur die dreigen af te glijden in crimineel gedrag en/of ex-gedetineerden) (30 punten);
7. Uurtarief maximaal €70,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (15 punten).

Competenties
1. Oplossingsgericht;
2. Zelfstandig;
3. Flexibel
4. Teamplayer
5. Kan onder druk presteren
6. Outreachend werken
7. Geen 9 tot 5 mentaliteit

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.