Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Je komt te werken in Team Toegang. Dit team valt onder de afdeling Sociaal Domein. Team Toegang geeft uitvoering aan de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. We zijn volop in ontwikkeling. Dat betekent dat we de kaders nog niet allemaal scherp hebben en dat we met elkaar werk te doen hebben. Dat is een mooi proces en tegelijkertijd vraagt dit om meedenkkracht van iedereen. Team Toegang bestaat uit ongeveer 60 medewerkers: jong en oud, man en vrouw en met verschillende achtergronden. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/.

Opdracht
Je voert gesprekken met gezinnen die hulpvragen hebben. Vanuit je kennis en ervaring binnen de jeugdzorg kun je goed met hen meedenken en oplossingen zoeken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht en regie van de inwoner. Daar waar mogelijk wordt passende hulp ingezet vanuit het ‘voorveld’, daar waar nodig weet je passende en gespecialiseerde hulp in te zetten. Samen met het gezin stel je een ondersteuningsplan op. En je weet het gezin te motiveren en te stimuleren.

Binnen ons team werken we met een frontteam en 2  caseloadteams. De caseloadteams hebben onder andere de volgende taken:

 • Gesprekken met de gezinnen die een ondersteuningsvraag hebben
 • Maken van een ondersteuningsplan met de inwoner met meervoudige problematiek
 • Casusregisseur voor de gezinnen uit je caseload
 • Organiseren van multidisciplinaire overleg
 • Oppakken Veilig Thuis meldingen en casussen is samenwerking/afstemming met de jeugdbescherming

Vanuit de landelijke ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen wordt er meer en meer een beroep gedaan op de lokale teams vanuit Veilig Thuis en Save. Hierin zijn we aan de slag met en doorontwikkeling voor ons lokale team. Wij zoeken iemand met veel expertise op dit terrein, die hierin kan participeren en een ‘trekkersrol’ kan vervullen in het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Jeugdconsulent;
3. Je staat ingeschreven in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (toon dit in het cv aan middels een registratienummer en geldigheidsdatum).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding MWD, SPH of vergelijkbaar op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugdconsulent bij een gemeente (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met jeugdigen en/of gezinnen (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (20 punten);
7. Een maximum uurtarief van €77,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);                                                                                                                                         
8. Aantoonbare kennis van of werkervaring met het regiesysteem I-Samenleving (10 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023 (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Proactief denken en werken;
 • Oplossingsgericht denken;
 • Werkprocessen eenvoudig kunnen beschrijven.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 á 2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in elk geval de woensdag en vrijdag, overige dagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 mei 2023 tussen 08.30 uur en 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 11 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 11 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.