Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-04

Opdracht
Als junior beheerder civiele techniek werk vanuit je binnen het team Beheer Openbare Ruimte. Je wilt het vak van beheerder leren en staat open voor een vast dienstverband bij de gemeente.

Je bent adviseur en sparringpartner van de beheerder civiele kunstwerken op het gebied van de uitvoeringstechnische haalbaarheid van grote reconstructieprojecten van het gemeentelijk ingeni-eursbureau (POR). Je ondersteunt de beheerder van de civiele kunstwerken bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het reguliere onderhoud (conform NEN2767-4) van civiele kunst-werken.

Je werkt samen met anderen om de opgezette schetsen, (bestek)-tekeningen en (deel)ontwerpen in detail uit te werken. Naast het reguliere onderhoud adviseer je sporadisch de opzichter van de civiele kunstwerken technisch bij het afhandelen van meldingen en storingsonderhoud. Als junior beheerder ben je vanuit je vakgebied het verbindend element tussen beheer en uitvoering en zorg je voor  correcte en complete gegevens ter voorbereiding van civiele kunstwerken projecten.

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

We werken hybride, dat betekent deels op kantoor en deels vanuit huis. We verwachten dat je in de inwerkperiode dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek;
2. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 gewerkte uren):

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werk- of stage ervaring op het gebied van civiele kunstwerken (40 punten);
4. Aantoonbare werk- of stage ervaring bij een gemeente (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van Autocad (of vergelijkbaar pakket) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent professioneel, resultaatgericht, communicatief en leergierig. Uiteraard kun je je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9, doorgroei naar 10 mogelijk.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.
We werken hybride, dat betekent deels op kantoor en deels vanuit huis. We verwachten dat je in de inwerkperiode dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen. 

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland  op dinsdag 9 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.