Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Als junior adviseur duurzaamheid ga je aan de slag in het team Ruimte & Economie. Dit team heeft als opgave het ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Vanuit verschillende disciplines zoals duurzaamheid, verkeer, wonen en economie leveren we een bijdrage aan integrale planvorming.

Je komt te werken in een informele organisatie met korte lijnen en een goede werksfeer. We werken vanuit het motto ‘samen voor elkaar’. Dit betekent dat je vanuit een integrale blik inwonergericht aan de slag gaat.

Opdracht
Je bent onderdeel van het programmateam duurzaamheid en werkt daarin nauw samen met de beleidsadviseurs duurzaamheid, een programmaondersteuner en een communicatieadviseur. Je werkzaamheden zijn zeer divers, o.a.:

 • Gericht ondersteunen bij de besluitvorming over het beleid voor grote en kleine zonnevelden. Je coördineert de afstemming tussen alle betrokkenen en zorgt dat alle feedback goed wordt verwerkt in het raadsvoorstel. Tijdens de raadsbehandeling ben je betrokken bij de beantwoording van vragen.
 • Actief adviseren in het opzetten van een plan voor de Regeling Lokale Aanpak.
 • Je sluit in de regio aan op kennisnetwerken circulaire economie en vertaalt dit naar mogelijkheden voor De Ronde Venen (als organisatie en als gebied).
 • Je beoordeelt subsidieaanvragen duurzaamheid.
 • Je bent trekker van deelprojecten in de warmte- en elektriciteitstransitie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van €65- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente op het gebied van duurzaamheid en/of ruimtelijke ontwikkeling;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met ondersteuning van totstandkoming gemeentelijk duurzaamheidsbeleid (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van gemeentelijke subsidieaanvragen op gebied van duurzaamheid (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van raadsinformatiebrieven/-nota’s (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van duurzaamheid bij gemeentelijke aanbestedingen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zorgvuldige en gestructureerde werker
 • Daadkrachtig
 • Teamspeler
 • Zelfstandig
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 februari tussen 9:00 uur en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.