Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan het terugdringen van ernstige jeugdoverlast rond winkelcentrum De Parade en de daarnaast gelegen HTM halte Nootdorp. Normalisering van de situatie vergt de komende periode nog extra inzet. Er is inmiddels een plan van aanpak opgesteld hetgeen samen met relevante partners en betrokkene uitgevoerd dient te worden. De resultaten worden hierbij duurzaam geborgd. Van belang is dat de gemeente bij het uitvoeren van het eerder opgestelde plan van aanpak en de daarbij beschreven interventies goed wordt ondersteund.

Om dit te kunnen realiseren, is de gemeente op zoek naar een seniormedewerker voor 12 uren per week, en daarnaast naar een junior medewerker voor 8 uur per week. De seniormedewerker zal de contacten met het bestuur en de diverse partners op strategisch, tactisch en operationeel niveau op pakken en de medeweker levert administratieve ondersteuning in het project en zorgt dat de monitoring en verantwoording van het project up to date blijven.

Over ons team
Je komt te werken binnen het team Veiligheid en Handhaving. Het team is gepositioneerd binnen de afdeling Wijkzaken. De medewerkers binnen het team verrichten verschillende taken op het gebied van veiligheid, APV/bijzondere wetten en toezicht en handhaving en milieu. Dit doen zij met het doel de gemeente Pijnacker-Nootdorp leefbaar en veilig te houden.

Wat neem je mee?
Omdat je een adviserende rol hebt richting collega’s en belanghebbenden, is een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn noodzakelijk. Je kunt zelfstandig werken, bent communicatief sterk en kunt flexibel schakelen bij nieuwe ontwikkelingen in casuïstiek. En je weet hoe je in gesprek moet met het bestuur, betrokken partners, bewoners en ondernemers, en waar nodig ben je instaat een gedegen advies op te stellen en uitvoering te geven aan het plan van aanpak.

Je gaat je o.a. bezighouden met:

-Advisering en uitvoering geven aan een plan van aanpak.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding;
4. Een maximaal uurtarief van 60,00 euro  Winclusief Fee Flextender en reiskosten, exclusief BTW;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van integrale veiligheidskunde (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als junior projectmedewerker binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als junior projectmedewerker openbare orde en veiligheid (blijkt duidelijk uit het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een aanpak omtrent ondermijning (blijkt duidelijk uit het cv) (20 punten);
9. Kandidaat is beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verleningsopties (10 punten);
10. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Verbinden
  • communicatief sterk
  • overtuigen
  • samenwerken
  • resultaatgericht
  • innovatief

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10  (senior medewerker en schaal 8 (junior medewerker) Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 8 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland