Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

De gemeente is gestart met de grootschalige herontwikkeling van haar binnenstad, City. De ambities ten aanzien van duurzaamheid zijn hoog. City Nieuwegein moet de duurzaamste binnenstad van Nederland worden. Ze heeft daarvoor inmiddels al een award gewonnen! In combinatie met de vele bouwactiviteiten in de binnenstad geeft dit een uiterst uitdagende, maar energieke omgeving. De binnenstad is een drukke winkel die, tijdens het ontwerp daarvan, open moet blijven en ook al gebouwd wordt. Zo wordt er verkend, ontwikkeld, gesloopt en gebouwd aan diverse projecten. Meer weten over de gebiedsontwikkeling van City? Je leest het hier: www.city-nieuwegein.nl.

Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden is een projectorganisatie opgezet ‘Team City’. In directe zin werken zo’n 15 tot 20 projectmanagers, projectondersteuners, toezichthouders, adviseurs, communicatie- & omgevingsmanagers in dit team. Indirect werken er wel zo’n 35 collega’s aan deze ontwikkeling.

Opdracht
Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van alle ontwikkelopgaven vraagt om een goede afstemming met de omgeving, bezoekers, reizigers en ontwikkelende partijen. Co-creatie en participatie vinden we hierbij erg belangrijk en gaan we in 2023 intensiveren. Om alle ontwikkelingen onder de aandacht te brengen werkt Team City met de marketingcampagne ‘Het nieuwe leefritme van de stad’. Vanuit het leefritme van City lanceren we publiekscampagnes, communiceren we via social media kanalen, onze eigen kanalen en hebben we ook gewoon mooie herkenbare uitingen in het gebied. City heeft met haar ‘hei-tool’ inmiddels ook al diverse landelijke media weten te bereiken!

Team City heeft een zeer enthousiast en gedreven Omgevingsteam City met daarin communicatiespecialisten en een strategisch omgevingsmanager. De hoeveelheid op te starten en al gestarte ontwikkelingen in de dynamische omgeving van onze binnenstad (als regionaal winkelgebied en tevens woon- en werkgebied), die gewoon moet blijven functioneren, vraagt om een uitbreiding van dit omgevingsteam.

Binnen het omgevingsteam zijn wij op zoek naar een rechterhand van onze strategisch omgevingsmanager. Als rechterhand ben je verantwoordelijk voor het managen van ons Inspiration Centre City, ben je event-planner voor de co-creatie binnen City en pak je samen met de strategisch Omgevingsmanager het stakeholdermanagement op. Daarbij is optimale afstemming noodzakelijk met de ontwikkelende partijen, bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden. Gedurende de ontwikkelingen moet City gewoon bereikbaar blijven en worden aan publieksvriendelijkheid en veiligheid hoge eisen gesteld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau; 
2. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement, communicatie en/of participatie voor gebiedsontwikkelingsprojecten of vergelijkbare complexe uitdagingen;  
3. Maximaal uurtarief van € 85,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie én interactie met belanghebbenden (overheid, initiatiefnemers, inwoners, bedrijven) (benoem dit duidelijk in het cv.) (50 punten); 
5. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement/communicatie/participatie voor gebiedsontwikkelingsprojecten of vergelijkbare complexe uitdagingen (50 punten); 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Organiseren: Goed kunnen organiseren is een must. Dit geldt voor de programmering van het ‘Inspiration Center City’ en de dagelijkse praktische zaken hiervan, maar zeker ook voor het organiseren en begeleiden van co-creatie en participatie sessies met de diverse belangengroepen.
  • Signaleren: Waar moet er wat gebeuren en met wie kan ik dat aanpakken? Waar liggen kansen en risico’s en deze proactief vertalen naar acties (voor zowel de kwaliteit Organiseren als Verbinden). Kijken met een andere blik: doen de genomen tijdelijke maatregelen wat ze moeten doen, maar ook, is dit prettig en aantrekkelijk voor onze belangengroepen. Zijn er verbeterpunten of quick-wins te behalen?
  • Verbinden: Je moet kunnen verbinden. Het verbinden van City met de bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook intern van je collega’s.
  • Doorzettingskracht: Je moet stevig in je schoenen staan. Goed kunnen beargumenteren en een gesprekspartner zijn voor de belangengroepen en de diverse collega’s. 

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.