Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-04-12

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Als secretaris van de commissie bezwaarschriften werk je voor de onafhankelijke, externe commissie bezwaarschriften. Inwoners die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of van Ferm Werk kunnen hiertegen bezwaar maken. Bij de ontvangen bezwaarschriften wordt beoordeeld of pre-mediation toegepast zou kunnen worden. Als onafhankelijke gesprekspartner ben je betrokken in de pre-mediation trajecten. Als dit het bezwaar niet wegneemt, volgt de formele bezwaarprocedure met een hoorzitting door de commissie bezwaarschriften. De commissie adviseert het college, de burgemeester, de gemeenteraad en Ferm Werk (het bestuursorgaan) over ingekomen bezwaarschriften, zodat er een integrale heroverweging plaatsvindt binnen de wettelijke termijnen. Als secretaris concipieer jij het (concept)advies, dat je vervolgens voorlegt aan de voorzitter en de commissieleden. De hoorzittingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavond.

Van jou wordt verwacht:

 • Inhoudelijk voorbereiden van de hoorzitting;
 • Optreden als secretaris tijdens de zitting van de (externe onafhankelijke) bezwarencommissie (gemiddeld 1x per 4 à 6 weken op dinsdagavond);
 • Opstellen concept advies van de bezwarencommissie en dit in verdere afstemming tot een definitief advies maken;
 • Als onafhankelijke gespreksleider pre-mediation gesprekken voeren met bezwaarmaker(s) en vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en hiervan verslag opstellen;
 • Mede bewaken van termijnen waarbinnen bezwaarschriften afgehandeld moeten worden;
 • In overleg opstellen van de beslissing op bezwaar (alleen wanneer het ‘ongegrond of niet-ontvankelijk-advies’ van de commissie overgenomen wordt);
 • Samen met de andere secretarissen jaarlijks een jaarverslag opstellen en dit aanbieden aan de diverse bestuursorganen;
 • Deelname aan de jaarvergadering van de (externe onafhankelijke) bezwarencommissie.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van rechten;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als  juridisch medewerker/secretaris bezwaarschriften bij decentrale overheid;
3. Minimaal 2 jaar ervaring met juridische advisering;
4. Binnen 1 maand beschikbaar;
5. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op wo-master niveau in de richting van rechten (25 punten);
7. Aantoonbare kennis of werkervaring met Wabo-dossiers en actuele kennis van de Omgevingswet (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen gemeentelijke instelling (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van / of werkervaring met AVG-wetgeving (20 punten);
10.Per direct beschikbaar (15 punten).

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Initiatiefrijk, praktisch én zorgvuldig;
 • Teamplayer;
 • Analytisch.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In elke geval dinsdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 18 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 april 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 11 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot  donderdag 13 april 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.