Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-29

Organisatie
Het enige constante is verandering!
De gemeente Waterland telt ruim 17.000 inwoners en bestaat uit de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Overleek, Purmer, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude. Waterland wordt gekenmerkt door een combinatie van authentieke kernen met hoogwaardige cultuurhistorische achtergrond, afgewisseld met een groen en open landschap met een bijzonder veenweidegebied. De naam Waterland verwijst naar de vele waterrijke gebieden, en de ligging aan de Gouwzee en het Markermeer.

De opdracht
Als juridisch adviseur grondzaken ben jij verantwoordelijk voor de behandeling van verzoeken tot de aan- en verkoop, of (ver)huur, van onroerende zaken. Ook stel je de benodigde overeenkomsten en grondbeleid op. Daarnaast adviseer je collega’s in het Ruimtelijk domein. Zo stel je anterieure overeenkomsten op en geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleiders. Daarnaast behandel je de aansprakelijkheidsstellingen die de gemeente ontvangt en je beoordeelt deze in overleg met andere teams wanneer nodig. Ook komt het voor dat je de gemeente vertegenwoordigt bij rechtszaken, naast de advocaat. Jij coördineert de lopende zaken. Verder ben je, zowel binnen als buiten het team, een juridische vraagbaak. Je hebt ook belangstelling voor publiekrechtelijke vraagstukken. Samen met je collega’s ben je makelaar van juridische zaken en jullie vervangen elkaar in hoofdlijnen.

Zelfstandig jurist, je gaat nieuwe zaken oppakken en mogelijk pak je ingezette zaken op.

Het team
De gemeente Waterland is een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt en verbetert. Je werkt in cluster Juridische Zaken en Inkoop, als onderdeel van team Bedrijfsvoering. Cluster JZI heeft twee belangrijke kerntaken: het organisatie breed verankeren/stimuleren van de juridische kwaliteit en het adviseren van organisatieonderdelen en individuele medewerkers op juridische en inkoop-gerelateerde zaken.

Competenties
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang: klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid, samenwerken, flexibiliteit en communicatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van grondzaken binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Beschikbaar per 17 juli 2023;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel.

Gunningscriteria (in totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch Adviseur Grondzaken (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Maximaal uurtarief van € 105,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, waarvan 60% op locatie.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 10 juli 2023 tussen 12:30 uur en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 6 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 27 juni 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 28 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 30 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.