Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we creatieve en resultaatgerichte mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.
Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.
De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend. Als gemeente werken wij aan onze zichtbaarheid als aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt.

Opdracht
Je bent een ervaren en breed inzetbare bestuursrechtjurist met actuele kennis en uitgebreide ervaring op complexere juridische zaken. Je heb affiniteit met politiek-bestuurlijke belangen.

 • Je houd je bezig met juridische advisering op uiteenlopende terreinen, vooral op het gebied van bestuursrecht. Ook geef je zowel gevraagd als ongevraagd juridisch advies;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in (hoger) beroepszaken en verzoeken om voorlopige voorziening;
 • Je bent een juridische vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s van andere vakteams bij juridische vraagstukken;
 • Je verzorgt de informele aanpak in bezwaarzaken;
 • Je bent een proactieve secretaris voor de (externe) adviescommissie voor de bezwaarschriften en schrijft hiervoor conceptadviezen;
 • Wob/Woo coördinator (toezien op afhandeling Wob-verzoeken en waar nodig actief bijdragen aan besluitvorming);
 • Je adviseert bestuur en collega’s over privacy kwesties en handelt AVG-verzoeken af
 • Je neemt deel aan gemeentelijke projecten vanuit juridische invalshoek

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als juridisch adviseur bij een (semi-) publieke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Beschikbaar uiterlijk per 15 maart 2023 voor tenminste 24 uur per week (35 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met WoO-coördinatie(benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bemiddeling in bezwaar en beroep (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van het privaatrecht opgedaan door relevante werkervaring en/of een cursus (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–       Je bent flexibel, gedreven en gericht op een goed resultaat;
–       Je hebt goede contactuele eigenschappen en je kunt omgaan met tegenstellingen en werkdruk;
–       Je staat open voor praktische oplossingen en draagt bij aan het faciliteren daarvan;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk: ja, minimaal 3 dagen in de week op kantoor (maandag, donderdag en n.t.b.)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 maart van 9.00u tot 11.00u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.