Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-02-27

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om die dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Cluster Juridisch advies, Toezicht & Handhaving

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ca. 35-40 medewerkers. We vormen beleid, adviseren en werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan Het Goede Leven in Zeist. Dat doen we zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’. Vervolgens verlenen we omgevingsvergunningen, zorgen voor toezicht en handhaving en geven  juridisch advies op het vlak van omgevings- en handhavingsrecht. En natuurlijk bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Het team bestaat uit cluster Beleid & Advies, cluster Vergunningen en cluster Juridisch Advies, Toezicht en Handhaving.

Deze vraag ligt binnen cluster JTH. Het cluster heeft ca. 10 medewerkers: juristen, toezichthouders en handhavers.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een ervaren juridisch adviseur omgevingsrecht en ruimtelijke ontwikkeling vanwege een tijdelijke onderbezetting door afscheid van een collega. Het heeft daarom meerwaarde als iemand snel kan instromen in het werk en zaken kan oppakken.

Je houdt  je primair bezig met het omgevingsrecht. In jouw functie ligt de nadruk op advisering op het gebied van omgevingsvergunningen. Je speelt een belangrijke rol in de afhandeling van zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wabo en daarin vertegenwoordig je het college. Met je ervaring in pre- mediation probeer je verder aan de voorkant partijen tot elkaar te brengen zodat we juridische trajecten voorkomen. De gemeente Zeist zet hier stevig op in.

Secundair ben je bezig met toezicht & handhaving, wanneer dit in de samenwerking met de andere juristen (waaronder juristen toezicht & handhaving) het beste past.

Je werkt dan ook vlot en nauw samen met jouw collega-juristen en met de betrokken vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en adviseurs binnen de organisatie. Dat doe je met jouw reeds opgedane kennis en ervaring en natuurlijk ben je op de hoogte van de actuele relevante jurisprudentie.   

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Aantoonbare werkervaring als jurist omgevingsrecht / RO / toezicht & handhaving bij een gemeente;
 3. Kandidaat is beschikbaar per 13 maart 2023 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting (Nederlands) Recht en /of Staats- en Bestuursrecht (30 punten);
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist omgevingsrecht / RO / toezicht & handhaving bij een gemeentelijke instelling (50 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met het vertegenwoordigen van het college of de gemeenteraad in bezwaar, beroep of hoger beroep bij ruimtelijke procedures (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je vindt het leuk om bezwaarschriften middels (pre) mediation af te doen.
 • Je vindt het leuk om lessen uit bezwaar en beroepsprocedures terug te koppelen aan de organisatie en zo bij te dragen aan het sluiten van de beleidscyclus
 • Je bent breder geïnteresseerd in het werkveld VTH (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) en de VTH beleidscyclus.
 • Je vindt goed je weg in een bestuurlijk-politieke omgeving en weet om te gaan met het spanningsveld dat hierin kan optreden
 • Je legt van nature makkelijk verbinding met je omgeving, je bent stressbestendig en kunt goed relativeren met de nodige humor. Daarbij kun je ruimte en vertrouwen geven maar ook duidelijk zijn en grenzen bewaken
 • Je denkt en werkt integraal vanuit het samenspel met andere vakgebieden, de politiek en de samenleving
 • Je volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en weet deze te vertalen in het dagelijks werk
 • Je bent in staat om mondeling en schriftelijk bondig en in begrijpelijke taal te communiceren.
 • Je hebt bij voorkeur ook kennis en ervaring opgedaan binnen de aandachtsgebieden van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Beheer Openbare Ruimte (BOR), of hebt de bereidheid je hierin te verdiepen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di -wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden plaats in de week van 2 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 27 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 28 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.