Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-09

Wie zijn wij?
Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.
Meer informatie over ons kun je vinden op: https://www.rijnvicus.nl/over-ons/

Team Ontwikkeling richt zich op kandidaten waarvan we verwachten dat zij langer dan een half jaar nodig hebben om naar werk door te stromen. Dit zijn reguliere kandidaten, statushouders en kandidaten met een arbeidsbeperking.

Opdracht
Voor het team Statushouders zijn we op zoek naar ondersteuning. In deze rol ben je de eerste schakel in het activeren en begeleiden van statushouders richting werk. Dit doe je door het voeren van de brede intake waarin je voorlichting geeft over de dienstverlening van Rijnvicus en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Ook maak je duidelijk welke inspanningen er van de inburgeraar wordt verwacht. Je stemt met de statushouder, de regievoerder inburgering en de taalschool af welke leerroute naar vermogen en motivatie past bij de inburgeraar.

Na de aanmelding van de inburgeraar bij Rijnvicus heb je de regie over het traject van de statushouder. Het traject is gericht op het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een duurzame betaalde baan. Door middel van een methodische aanpak begeleidt je een kandidaat op de klantroute van A tot Z naar de arbeidsmarkt en je hebt hier ook de volledige regie over. Na de Participatie intake meld je de kandidaat aan bij Opstap (interne diagnoseafdeling), voor een verdiepende diagnose. Je stelt met de kandidaat het trajectplan op en zet daarbij die instrumenten in die nodig zijn om het overeengekomen einddoel te behalen. Je stemt af met o.a. de praktijkopleiders en de werkleiders van de Leerwerktrajecten, de werkgeversadviseurs van het WSP en andere professionals die nodig zijn op de route die de kandidaat doorloopt. Je controleert en evalueert het verloop van het trajectplan en stuurt bij daar waar nodig. Regie is coördineren, overzicht houden en beslissingen nemen.

Wie ben je?
Je hebt HBO-werk en denkniveau en je bent inhoudelijk deskundig op het gebied van de Participatiewet.  Je bent initiatiefrijk, scherp op het resultaat en scherp op de relatie. Je bent klantgericht en denkt vanuit mogelijkheden. Door middel van jouw  uitstekende communicatieve vaardigheden en verschillende gesprekstechnieken weet jij kandidaten te motiveren en in beweging te krijgen.  Sensitiviteit, nieuwsgierigheid en zelfreflectie zijn voor ons belangrijke eigenschappen. Je bent gericht op samenwerking en voelt je thuis in een veranderende omgeving.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring met arbeidsparticipatie/ re-integratie van Statushouders;
 2. Kennis van de Nieuwe wet Inburgering;
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als consulent werk/doelmatigheid of consulent inburgering bij een gemeentelijke instelling;
 4. Minimaal 3 dagen beschikbaar op kantoor.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in dea fgelopen 3 jaar als consulent werk/doelmatigheid consulent inburgering voor de doelgroep Participatiewet bij een gemeentelijke instelling/WSW-bedrijf (40 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met Suite (40 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met Werkstap (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Scherp op de relatie (verdiepen in wat ander beweegt, nodig heeft);
 • Scherp op resultaat;
 • Scherp op de zaak (waar gaat het over, wat zijn relevante partijen, processen en systemen);
 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Eigenaarschap;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 en betreft de HR21-functie medewerker beleidsuitvoering II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op van vrijdag 12 mei 2023 om 9.00, 11.30 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.