Drenthe
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-18

Organisatie
De samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen vraagt als coördinerende gemeente voor de twaalf Drentse gemeenten, een kwartiermaker inrichting en Governance voor de Jeugdhulpregio Drenthe

Opdracht
Als Kwartiermaker Inrichting en Governance Jeugdhulpregio Drenthe krijg je de unieke kans om een cruciale rol te spelen in het vormgeven van de samenwerking tussen gemeenten, gericht op het versterken van de jeugdhulp in onze regio. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van een voorstel dat gemeenten in staat stelt om hun wettelijke jeugdhulpplicht op een effectieve en duurzame manier in te vullen.

Als opdrachtgever voor de kwartiermaker fungeert de zogenoemde driehoek secretarissen; dit overleg wordt t.b.v. de projectopdracht aangevuld met de voorzitter van het ABO, een wethouder uit NM en één uit Z Drenthe; ook de regiomanager en de voorzitter van het PMT en het samenwerkingsverband NMD maken als adviseur onderdeel uit van het opdrachtgeversoverleg.

Wat ga je doen?
Je werkt aan een toekomstbestendige organisatievorm voor jeugdhulp in Drenthe, waarbij je rekening houdt met aanstaande wetswijzigingen en de verwachtingen van gemeenten en andere stakeholders;
Je stelt een advies op over de invulling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de jeugdhulpregio volgens de recent vastgestelde DIN;
Je onderzoekt de bestaande taakverdeling en beleidstaken rondom jeugdhulp en beoordeelt of er verbeteringen mogelijk c.q. nodig zijn;
Je stelt een gedetailleerd uitvoeringsplan op, inclusief een communicatie- en informatiestrategie en een realistische planning.

Wat breng je mee?
Je hebt succesvolle ervaring met het invullen van intergemeentelijke samenwerking en weet hoe je verschillende stakeholders kunt betrekken en enthousiasmeren;
– Je hebt aantoonbare ervaring in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving en begrijpt de complexiteit van de jeugdhulpsector;
– Je bent flexibel en creatief als het gaat om het vinden van oplossingen, maar tegelijkertijd vasthoudend als het gaat om het realiseren van resultaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker binnen een dynamische politiek bestuurlijke omgeving;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het proces van invullen van niet vrijblijvende intergemeentelijke samenwerking;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker binnen een dynamische politiek bestuurlijke omgeving (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het verbinden met relevante stakeholders ook als discussies hoog oplopen en standpunten van elkaar verschillen (maak dit duidelijk door middel van het voorbeeld (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opleveren van duidelijke en realistische termijnen voor het opleveren van het beoogde eindadvies en de noodzakelijke tussen-adviezen (maak dit duidelijk door middel van een voorbeeld) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Initiatief;
  • Netwerken;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Samenwerken;
  • Zelfstandig;
  • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 20 juli 2023 en/of vrijdag 21 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 19 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.