Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. “Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen.” Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) werken gemeenten, UWV, onderwijspartijen en sociale partners samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.
De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker- Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten en het UWV. ZHC heeft gekozen voor een samenwerking in een netwerkstructuur en voert diverse landelijke programma’s en regionale projecten gezamenlijk projecten uit. De gemeente Zoetermeer heeft als centrumgemeente de taak om regie te voeren op de regionale samenwerking en de financiën te beheren.

Het programmateam ZHC valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Beleid & Implementatie, afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer. De afdeling Sociaal Domein is in ontwikkeling. Mogelijk brengt dat nog organisatorische veranderingen met zich mee.

Opdracht
In ZHC willen we de directe duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit doen we o.a. door in te zetten op om- en bijscholen via praktijkleren. Voor werkgevers is dit een mooie kans om nieuwe werknemers op te leiden of om eigen medewerkers bij te scholen. Op die manier kunnen werknemers zich een leven lang ontwikkelen.

Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal wordt momenteel al ingezet op Praktijkleren. Zo zijn er bedrijfsscholen opgestart in de richting Logistiek, groen en zorg. Praktijkleren met een praktijkverklaring is echter nog niet volledig ingesleten in de huidige regionale dienstverlening, vanwege de vele mogelijkheden, diverse betrokken partijen en benodigde expertise.

De ambitie in ZHC is om in 2023 40 praktijkverklaringen in de regio af te geven. Om dit te realiseren gaat de kwartiermaker met de volgende acties aan de slag:

  • Het op de kaart zetten van het instrument Praktijkleren bij werkgevers, professionals en O.a. door het organiseren van kennissessies en het geven van presentaties;
  • Het maken van een procesbeschrijving voor Praktijkleren voor inwoners zonder Met daarin heldere afspraken over wie wat doet bij de toeleiding naar een werkplek;
  • Het faciliteren van kennisdeling over Praktijkleren door de regionale partners met elkaar te verbinden (in de werkgroep) en door kennis op te halen die is opgedaan bij andere regio’s;
  • Het maken van financiële afspraken met opleiders over de afname van Praktijkverklaringen;
  • Aanbevelingen formuleren om Praktijkleren structureel te borgen in de regio.

In de regio wordt ook geworven voor een regisseur Praktijkleren. De regisseur zal de werkgever en deelnemer praktisch ondersteunen bij het vormgeven van een ontwikkeltraject met praktijkverklaringen.

Positie en omschrijving
Jij bent een enthousiaste aanpakker die makkelijk contact legt. Als Kwartiermaker Praktijkleren is het jouw taak om als verbinder en aanjager de samenwerkende partijen bij elkaar te brengen en er zo voor te zorgen dat het instrument praktijkleren in de arbeidsmarktregio ZHC beter bekend en benut wordt.

De kwartiermaker Praktijkleren werkt nauw samen met de regiocoördinator ZHC, de teamcoördinator Leerwerkloket, de RMT-coördinator en de projectleider jeugdwerkloosheid ZHC. We maken gebruik van elkaars denkkracht en werkervaring: je staat er dus niet alleen voor!

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende);
2. Uurtarief maximaal € 90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het instrument Praktijkleren (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met implementatievraagstukken binnen het Sociaal Domein (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een complexe omgeving met diverse interne en externe stakeholders (duidelijk weergegeven in het cv m.v. minimaal 2 referentieprojecten (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van re-integratiefbeleid en arbeidsmarktbeleid opgedaan d.m.v. werkervaring en / of een afgeronde opleiding of cursus in de afgelopen 2 jaar (20 punten). 

Competenties

  • Resultaatgerichtheid
  • Verbinder
  • Netwerken
  • Politieke sensitiviteit

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.