Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-27

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Het team Financiën barst van de ambitie. Binnen het team Financiën werken zo´n 18 collega’s, verdeeld over twee clusters: een cluster Financieel beheer, dat de boekhouding verzorgt (debiteuren en crediteuren) met een eigen coördinator en een cluster Financieel  beleid, dat de advisering, de P&C documenten en de (beleids-)ontwikkelingen oppakt. Bepaalde administratieve/registrerende taken liggen bij het team Be-On (bedrijfsvoeringsondersteuning), waar dan ook nauw mee samengewerkt wordt.  Met het team streven we naar een bovengemiddelde dienstverlening, net dat ene onverwachte stapje extra. Er is veel kennis, kunde en ervaring aanwezig. Ook is er veel ruimte voor innovatie: ontwikkelingen worden snel opgepakt. Betrouwbaar, betrokken en een goede aansluiting hebben op organisatie, bestuur en samenleving. Daar staat het team voor!

Opdracht
Samen nog beter willen worden; dat straal jij uit. Jij bent in staat om, samen met je team, een effectieve en innovatieve P&C-cyclus neer te zetten. Die door de raad, het bestuur en de organisatie heen een wow-effect veroorzaakt. Jij weet als geen ander wat er speelt in de organisatie en op het vakgebied, je barst van de energie en visie en je kunt die visie vertalen in concrete handelingsperspectieven op korte en lange termijn.

Samen met je team werk je op innovatieve wijze om de basis verder op orde te brengen en van daaruit de financiële producten en diensten door te ontwikkelen. Je stuurt op eigenaarschap en op het continu verbeteren van onze processen- en dienstverlening. In de afgelopen jaren zijn er, zowel op inhoud als binnen het team, mooie ontwikkelingen in gang gezet. Jij zet deze strategie en koers voort om het team verder te ontwikkelen en te positioneren.  De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog meer dan genoeg ruimte voor jouw eigen inbreng en initiatief.

Daarbij ondersteun je je mensen door focus aan te brengen, houdt ze als het nodig is een spiegel voor en geeft ze het vertrouwen om de beste bijdrage te leveren. Je laat dus los wanneer het kan en houdt vast wanneer het moet. Je weet het beste uit mensen te halen door ze in te zetten op hun talenten, brengt scherpte als het gaat om het leveren van resultaten en helpt bij het bieden van kracht en tegenkracht op de momenten dat het spannend wordt. Je staat en gaat voor ambitieuze teamdoelstellingen en zorgt voor optimale samenwerking binnen en buiten de teams. Jouw sterke visie op financien zet je samen met het team om in een solide strategie, op weg naar de toekomst. Dit doe je met lef en gedrevenheid. De positieve, energieke vibe die om jou heen hangt stimuleert de benodigde professionele en persoonlijke ontwikkeling van je mensen, als individu en als team. 

Vanuit verbinding bouw je aan een nog betere interne dienstverlening richting de andere teams van de gemeente Zeist. Want jullie zijn onderdeel van een groter geheel. Om die reden ben je ook een actief lid van het Breed Management Overleg van de gemeente Zeist en lever je je bijdrage aan de gezamenlijke koers en voortdurende professionalisering waar gezamenlijk hard aan wordt gewerkt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau op het gebied van Finance en Accounting;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als manager op het gebied van Financiën binnen een gemeentelijke instelling;
3. Uiterlijk beschikbaar per 8 mei 2023 voor tenminste 32 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van €125,- exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar manager op het gebied van Financiën bij een overheidsorganisatie (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op de totstandkoming van P&C producten (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met verander/ verbeter trajecten op Financieel gebied (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Bestuurlijke advisering/ afstemming met Directeur, Afdelingshoofden en externe partijen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stimulerend
 • Verbindend
 • Communicatief
 • Strategisch inzicht
 • Politiek sensitief
 • Samenwerking
 • Oplossingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 1 mei 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 28 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 25 april 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 26 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 28 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 augustus 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.