Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
Nieuwegein is een dynamische en jonge gemeente. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen, centraal gelegen in het land.

Nieuwegein is informeel en ambitieus. Met ruim 600 medewerkers werken we aan een toekomstbestendige stad. De interne lijnen zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen. De gemeente wil gezond groeien en heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid.

Bij het Ruimtelijk Domein werken ruim 100 gedreven en kundige medewerkers (vast, ingehuurd, jong en oud) aan het leefbaar, duurzaam en veilig maken van onze stad, oftewel gezond stedelijk leven. 

De RD afdeling kent 3 teams: Beleid en Advisering, Omgevingswet & Vergunningen en Programma’s en Projecten en een breed scala aan beleidsterreinen, economie, wonen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, erfgoed en stedenbouw. Ook de opdracht is breed en divers van strategische beleidsontwikkeling, ontwikkeling en uitvoering van majeure ruimtelijke (woningbouw)programma’s (City/Rijnhuizen), ruimtelijke (woningbouwontwikkelingen (ook tijdelijk) tot ruimtelijke advisering, de Omgevingswet en vergunningverlening.
Het management van de afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en 2 teamleiders.

Opdracht
Vanwege de groeiende opdrachtenportefeuille en ter versterking van het management is met urgentie behoefte aan een teamleider/manager met ervaring in het Ruimtelijk Domein.

Als manager/teamleider ben je de functioneel leidinggevende van een onderdeel in het Ruimtelijk Domein. Je coacht en begeleidt je medewerkers op kwaliteit en ontwikkeling. Je onderhoudt contacten met het bestuur en zorgt voor integrale samenwerking en producten. Je draagt de kernwaarden uit van de organisatie: Werken volgens De Bedoeling, 1-organisatie en Eigenaarschap. Je hebt oog en hart voor kwaliteitsverbetering en bouwt voort op de ontwikkelopgaven binnen de afdeling zoals de versterking van het projectmanagement, programmatisch, integraal en omgevingsgericht werken. Je werkt nauw samen met de andere MT leden, de strategisch adviseurs en de gebiedsmanager. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk.

Afhankelijk van je ervaring en specifieke expertise stellen we in overleg het takenpakket vast. Verlenging van de opdracht behoort tot de mogelijkheden, maar ook de optie om eventueel en in overleg op termijn in dienstverband te komen.

Wie zoeken we?
We zijn wij op zoek naar een bevlogen, verbindende en resultaatgerichte manager/teamleider.
Een collega die oog heeft voor kwaliteit van ontwikkeling en van mensen. Je bent een bouwer die in staat is om de ontwikkelingen verder te brengen, die het debat niet schuwt en opdrachtgever is van majeure ontwikkelingen. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een stevige basis in de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
2. Detavast constructie: kandidaat is eventueel bereidt om bij wederzijdse interesse na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur). Licht dit toe in een motivatie op een aparte pagina in het cv.;
3. Aantoonbare werkervaring als Leidinggevende en/of (Programma)manager;

Gunningscriteria (weging)
4. Mimimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Leidinggevende en/of (Programma)manager bij een non-profit organisatie (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het ruimtelijk domein (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het vormgeven van een verander traject (benoem tenminste 2 voorbeelden op een aparte pagina in het cv.) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent een stevig en verbindend leider;
  • In staat mensen te motiveren en te coachen;
  • Je laat ruimte aan mensen, maar stuurt als het nodig is;
  • Je bent flexibel en werkt efficiënt;
  • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief;
  • Communicatief vaardig, uitdrukkingsvaardig (helder en eenvoudig).

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.