Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-10-31

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
Dit cluster zorgt voor de solide bedrijfsvoering van gemeente Westland. Van personeel en financiën tot juridische zaken: de 360 collega’s in cluster Bedrijfsvoering zorgen dat het staat als een huis. Zo zorgt cluster Bedrijfsvoering ervoor dat de andere clusters het verschil kunnen maken voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente.

Taakveld
Het team Financieel beleid en advies is adviseur en partner voor de gemeentelijke organisatie en verbindt deze met de bestuurlijke opgaven. Het team van circa 30  collega’s bestaat uit financieel adviseurs, P&C-advies, treasury, verbonden partijen, VIC (Verbijzonderde Interne controle) en medewerkers financiën. Hun gezamenlijke ambitie is om blijvende meerwaarde te leveren aan de organisatie en het bestuur. Essentieel hierin is het politiek sensitief invullen van het adviseurschap, integraal denken en werken met oog voor het samenbrengen van verschillende belangen, opgavegericht werken en verbinden en het stimuleren van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Opdracht
Samen met een aantal collega’s verzorg je de ondersteuning van de clusters en draagt bij aan de op te leveren documenten door de clusters ten behoeve van de P&C cyclus.  Je stelt budgetrapportages op en signaleert afwijkingen en ondersteunt het budgetbeheer van de budgethouders.  Je ondersteunt en geeft instructie over financieel administratieve handelingen. Daarnaast bewaak je aansluitingen van sub-administraties met de hoofdadministratie en draagt zorg voor de nodige aanpassingen. Net als de andere medewerkers in het taakveld FC ben je een vakbekwame vertegenwoordiger vanuit het taakveld dat mede procesverantwoordelijk is voor alle P&C documenten. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €79,55 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel ondersteuner bij een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Key2Financiën;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financieel/economische richting (10 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van budgetrapportages, het signaleren van afwijkingen en het ondersteunen van budgetbeheer van de budgethouders (30 punten) ;
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het bewaken en aansluiten van subadministraties met de hoofdadministratie, benoem dit in het cv (20 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen, voorbereiden en controleren van begrotingswijzigingen en memoriaalboekingen, benoem dit in het cv (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met gemeentefinanciën binnen de financiële afdeling van een gemeentelijke organisatie, benoem dit in het cv (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent proactief en oplossingsgericht werken is je tweede natuur;
  • Je kunt zowel zelfstandig als in een team goed samenwerken;
  • Je vindt het leuk om met je voeten in de klei te staan;
  • Je kunt je bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Je beschikt over goede communicatievaardigheden;

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.