Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Voor de inwoner en bedrijven ben je het eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van de gemeente. Je werkplek is meestal aan de telefoon, soms aan de balie. Dagelijks komen allerlei vragen en meldingen binnen. Bijvoorbeeld meldingen over de openbare ruimte zoals een kapotte stoeptegel of lantaarnpaal,  vragen over vergunningen, bouwen of over het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Met behulp van de informatie in de kennisbank beantwoord je zo veel mogelijk vragen zelf of je bent de verbindende schakel naar de rest van de organisatie. Als het nodig is maak je een terugbelbericht. Je maakt gebruik van meerdere systemen om klantcontacten vast te leggen, meldingen te maken en afspraken in te plannen. Aan de balie zorg je voor een hartelijke ontvangst en reik je rij- en reisdocumenten uit. 

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een callcenter omgeving;
2. Aantoonbare werkervaring in een dienstverlenende functie binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 2 (20 punten);
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor tenminste 22 uur per week (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het complete office pakket en Zaaksystemen (10 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het zaaksysteem Djuma (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als KCC medewerker binnen een gemeentelijke instelling (40 punten)
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring als KCC medewerker binnen een gemeentelijke instelling (10 punten);
b. Minimaal 1  tot 2 jaar aantoonbare werkervaring als KCC medewerker binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
c. Minimaal 2 jaar of meer jaren aantoonbare werkervaring als KCC medewerker binnen een gemeentelijke instelling (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Klantvriendelijk
-Sensitief
-Verbaal sterk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
Is hybride werken mogelijk: nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023, 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.