Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
Het team Vergunningen is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk en zijn we verantwoordelijk voor het afhandelen van vooroverleggen en planologische principeverzoeken op gebied van Ruimtelijke Ordening. Het werken bij SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.


Opdracht
Als medewerker ruimtelijke initiatieven voor zowel de gemeente De Wolden als de gemeente Hoogeveen bent je verantwoordelijk voor het afstemmen en coördineren van diverse projecten op het gebied van wonen, recreatie en sport. Geen dag is hetzelfde, gedurende de dag heb je diverse afspraken, variërend van besprekingen met wethouders over woningbouwprojecten tot overleg met ondernemers over de haalbaarheid van uitbreidingsplannen. Je schakelt tussen verschillende onderwerpen en werkt nauwkeurig aan het opstellen van onderbouwingen voor WABO-vergunningen bij activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan. Je gaat verder dan enkel het volgen van wetgeving en streeft ernaar om de belangen van alle betrokken partijen optimaal te behartigen en houd je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Behandelen van principe verzoeken en vooroverleggen met een zwaartepunt op afwijken van het bestemmingsplan;
 • Lezen en interpreteren van bestemmingsplannen, beleidsplannen en wetteksten.
 • Aanspreekpunt voor de aanvrager (inwoners en ondernemers), voor collega’s en voor bestuurders;
 • Toetsen van deze verzoeken aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid;
 • Verwerken van in- en externe adviezen bij de beoordeling;
 • Ondersteunen van de zaakverantwoordelijken bij de afhandeling van WABO vergunning;
 • opstellen van beschikkingen bij aanvragen activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Jouw profiel

Je kunt omgaan met verschillende belangen. Je staat stevig in je schoenen en werkt graag samen. Je zoekt je collega’s graag en regelmatig op. Je deelt je ervaring en door samen te werken komen je verder. Daarnaast vragen wij:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau of enkele jaren werkervaring);
 • Een collega die goed is in het afwegen van verschillende belangen;
 • Een collega die oplossingsgericht en besluitvaardig is. Jij gaat graag praktisch aan de slag;
 • Een collega die eerlijk en open kan communiceren;
 • Een collega die komt met ideeën en buiten de gebaande paden denkt;
 • Een collega die klantvriendelijk, zelfstandig en sociaal is;
 • Een collega die richting zowel extern als intern dienstverlenend is.

 Overige informatie

 • Er wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken;
 • Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Ervaring met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en bijbehorende bestuurlijke dynamiek.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen van verzoeken aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid (50 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beschikkingen bij aanvragen activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Overleg met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 21 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 april 2023 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20  april 09.00 uur  2023. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.